Hosjö kyrka

i Västerås stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.


Denna kyrka kunde byggas med enbart gåvomedel 1663. Då såg tornet annorlunda ut, med en lägre spetsig spira som vilade på en lökkupol. Kapellet har utvidgats i koret på senare tid.

Altarkrucifixet skänktes till kyrkan 1759. Kormålningen har gjorts av Jerk Werkmäster med motivet Jesu bergspredikan. Till höger i målningen står Hosjöfolket. Sjön är Galileiska sjön, men också sjön Runn vid vars strand Hosjö ligger. Predikstolen är från 1600-talet. Vid en restaurering 1952 togs de ursprungliga färgerna och motiven fram. Dopfunten är från 1600-talet.

I kyrkan hänger flera porträtt. På vänster långvägg Anders Lundström, 1711-1793, som var bergmästare och grundare av Hosjö fattigskola. På väggen mittemot hänger porträttet av biskop Jesper Svedberg, född på Svedens gård. På korväggen hänger två målningar med motiven Jesu dop och Natttvarden. Kung Karl XI:s och drottning Ulrika Eleonoras porträtt finns i sakristian.

1988 installerades en ny orgel. Den ersatte då en orgel från 1941. De två klockorna i tornet är gjutna 1683 och 1669.

VÄGBESKRIVNING:
Kyrkan ligger vid riksväg 80 7 km öster om Falun.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-02-09