Helgesta kyrka

i Strängnäs stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.


Den ursprungliga delen av kyrkan i Helgesta byggdes på 1100-talet. Vid vapenhuset finns ett litet fönster kvar från den här tiden. 1951 pryddes det med en glasmålning. Kyrkan har aldrig haft något torn utan klockstapel, troligen redan på medeltiden. Den ligger tätt intill Båvens strand med prästgården och dess flygelbyggnader som närmsta granne.

I början av 1950-talet restaurerades kyrkan invändigt och färgerna förändrades. Sakristian byggdes ut.

Kyrkans äldsta föremål är dopfunten från 1100-talet. På södra väggen hänger en stor oljemålning som fungerade som altartavla mellan 1886 och 1902. En altartavla från medeltiden, med motivet de fyra evangelisterna, hänger på motsatta väggen.

VÄGBESKRIVNING:
Helgesta ligger strax väster om väg 53 och c:a en mil öster om Flen.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-02-09