Hargs kyrka

i Uppsala stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: Nils Karlsbro


I mitten av 1700-talet byggdes Hargs kyrka om och förlorade därmed helt sin medeltida karaktär. Kärnan av gråstenskyrkan från slutet av 1400-talet finns emellertid kvar. Tornet uppfördes 1781 och det gamla vapenhuset försvann. Sista stora yttre förändringen skedde 1803 då det branta gaveltaket sänktes och fick sin nuvarande höjd.

Under 1904-05 skedde en genomgripande restaurering som var förödande för kyrkans skönhetsvärde. 1953 var tänkesättet helt annorlunda. Då arbetade man målmedvetet för att återställa den tidigare vackra interiören och lyckades bra med det. Sekelskiftets kalkmålningar avlägsnades och de ursprungliga togs fram och konserverades. Predikstolen, altaret och altarringen lyste åter med sina trivsamma varma färger från 1700-talet.

Kalkmålningarna är utförda 1514 och mycket dekorativa. En av målningarna som tilldrar sig extra intresse finns i västra valvet. Motivet är S:t Mikael i färd med att väga själar. Kyrkans äldsta inventarium är triumfkrucifixet från 1300-talet som hänger på norra väggen. Korset och vänsterarmen är emellertid gjorda 1949.

VÄGBESKRIVNING:
Harg ligger vid väg 76 söder om Östhammar.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-02-09