Hångsdala kyrka

i Skara stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.


På 1100-talet byggdes det som nu utgör de östra delarna av Hångsdala kyrka. Detta är en absidkyrka med kort torn av skånsk typ. 1903 byggdes det nuvarande tornet av romansk karaktär och ersatte då ett äldre trätorn. Vapenhuset är troligen byggt på 1600-talet. Portalen omges av inmurade porträttgravstenar med relieffigurer. Kyrkorummet har ett senmedeltida kryssvalv.

1703 gjordes predikstolen med sina vridna kolonner och evangelistskulpturer, av bildhuggaren Johan Ullberg d ä. Jonas Ullberg har gjort altartavlan 1716.

Kyrkans orgelfasad är troligen från karolinsk tid men orgeln installerades 1903. Dopfunten, med tärningskapitälform, tillhör mäster Roglinus dopfuntsskola och dateras till strax efter mitten på I 100-talet. Kanske är det mästaren själv som gjort den efter att han avslutat arbetena i Skara domkyrka 1150. Dess fyrsidiga cuppa är prydd med dubbelflätade drakar, ornament och rektangulära fält. Nattvardskalken är tillverkad på 1500-talet och har rund fot med ett graverat krucifix.

Den äldsta klockan i tornet är gjuten 1610.

VÄGBESKRIVNING:
Ta väg 193 mellan Falköping och Tidaholm, ta av mot Hångsdala.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-02-09