Hammarö kyrka

i Karlstads stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: Bill-Göran Anderson


De äldsta delarna av Hammarö kyrka är sedan 1320-talet. Större delen av denna kyrka är bevarad. Det nuvarande koret var den gamla kyrkans långhus och den nuvarande sakristian var dess kor. Under början av 1700-talet förlängdes kyrkan och senare byggdes den om till korskyrka. Inventarier: Två glasfönster av Gunnar Torhamn 1934, Predikstolen med skulpturer av Peder Jensen 1934. Triumfkrucifix från 1300-talet. Altarskåp från början av 1500-talet. Dopfunten från 1200-talets stavkyrka, den nuvarande kyrkans närmaste föregångare. En sägenomspunnen brudkrona, från 1600-talet. En gravhäll från tiden omkring 1200.

Altartavlan från 1748 är snidad i ek av den värmländske bildhuggaren Isak Scnullström i en stilart som brukar kallas bondbarock. I sakristian återfinner vi en del av den gamla stavkyrkans inventarier: Spikförsedd dörr och sakramentsskåp. Sakristian har målningar sedan mitten av 1400-talet och en målning som föreställer Olof den Helige. Den påminner om att Hammarö kyrka var en knutpunkt för den pilgrimsled, som under medeltiden via Klarälvsdalen ledde till helgon konungens relikskrin i Nidaros domkyrka i Trondheim.

VÄGBESKRIVNING:
Kyrkan ar belägen på Hammarö, ca 8 km söder om Karlstad.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-01-18