Grava kyrka

i Karlstads stiftTexten hämtad ur häftet "Tidernas kyrka", ett projekt initierat av Riksantikvarieämbetet och Svenska kyrkan. Utgivet 1997.


Man vet att en liten rektangulär kyrka av sten fanns på nuvarande kyrkans plats år 1635. Före detta år saknas emellertid alla sockenstämmoprotokoll och andra handlingar rörande kyrkan. År 1645 byggdes torn och kyrkan förlängdes. År 1661 byggdes tornspira och 1684 tillbyggdes den sk "nya kyrkan", dvs. en korsarm i söder. Kyrkan var efter denna tillbyggnad trearmad. 1773 beslöt man att bygga den norra korsarmen, varvid kyrkan fick sin slutliga planform som korskyrka. Ritningarna till denna tillbyggnad upprättades troligen av Christian Haller, känd som byggmästare av den närbelägna domkyrkan i Karlstad.

År 1862 förändrades tornet och fick sitt nuvarande utseende. Efter 1862 har kyrkans yttre inte förändrats. Kyrkan är försedd med tre läktare i södra och norra korsarmarna samt orgel läktare i väster. Tidigare fanns också en herrskapsläktare ovanför och bakom altaret. Utrymmet finns alltjämt kvar.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-02-09