Fryksände kyrka

i Karlstad stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.


Fryksändes nuvarande kyrka är den fjärde i ordningen. Den första var troligen medeltida. Den tredje kyrkan stod under åren 1740-1899. Den hade trävalv som målats av Erik Jonaeus från Karlstad 1775 med bl a motiven Den yttersta domen och helvetesskildringar. Ett stycke av helvetesskildringen finns uppsatt i nya kyrkan, som kom till då socknen fått en stor befolkningsökning i slutet av 1800-talet. 1898 kunde den invigas.

Altaruppsatsen är från 1709 men förstorades av bildhuggaren Isak Schullström 1778 som byggde predikstolen samma år. Dessa blev hans sista arbeten då han avled senare under året.

Äldst bland kyrkans inventarier är dopfunten av täljsten från 1200-talets mitt, av norsk typ och med spetsflikornament och repstavar. Altarskåpet är från omkring år 1500. I sakristian finns kopparstick från 1700-talet. I vapenhuset hänger en mässingskrona och en ljusarm från samma århundrade. Kyrkan har bland annan utsmyckning även glasmålningar från 1927, gjorda av konstnären Yngve Lundström.

VÄGBESKRIVNING:
Kyrkan år synlig i Torsby tätort utmed riksväg 234.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-10-23