Forshaga kyrka

i Karlstad stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.


Forshaga kyrka har grundmurar av gråsten i stora sprängda eller kilade block. Väggarna är byggda av putsat tegel. Tornet år 30 m högt. invigningen skedde den 20 mars 1921 av biskop J A Eklund. Kyrkan har ett enskeppigt långhus med kor, vapenhus och sakristia. Triumfbågen mellan kor och långhus har försetts med dekorationsmålningar av Yngve Lundström. Orgelfasaden är utförd i senbarockstil, liksom altaruppsatsen från 1696 som kommer från Grava gamla kyrka där den låg oanvänd på vinden i flera decennier innan den kom till heders igen i Forshaga kyrka.

Predikstolen år byggd 1920. Dopfunten är skuren i trä med en åttakantig skål som bärs upp av fyra kolonner på en åttakantig plint. Bland övriga inventarier finns två krucifix från Oberammergau och en brudkrona i silver och bergkristall skänkt 1939 av Kyrkosyföreningen.

VÄGBESKRIVNING:
Forshaga ligger vid väg 62 ett par mil norr om Karlstad.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-02-09