Ekby kyrka

i Skara stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.


Kyrkan är byggd 1902 i gotisk stil. Dess föregångare var en empirekyrka från 1800-talets början, som i sin tur ersatt en medeltida kyrka.

Altartavlan är från 1699. Kyrkans förnämsta inventarium är ett triumfkrucifix från 1300-talets början. Dopfunten är från 1200-talet. Kyrkan har en lillklocka med inskriptionen: Help, Maria, Gudz modir allom vestgötom.

VÄGBESKRIVNING:
Ekby ligger ca 1 mil söder om Mariestad och strax öster om Ek.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-02-09