Edsleskogs kyrka

i Karlstads stift
Text och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: Olof Englund


Edsleskogs nya kyrka började byggas år 1902 då den gamla kyrkan brann ner till grunden. Kyrkan invigdes år 1905. Orgel, altaruppsats, predikstol och inredning byggdes samtidigt.

Från den gamla kyrkan, vars murar är markerade på gamla kyrkogården, räddades enbart 2 träfigurer, som föreställer Moses och Aron, ett krucifix samt 2 tennljusstakar. Träfigurerna står nu på var sida av det nya altaret. Dopfunten är från 1951. I församlingens ägo finns även Karl XII:s bibel. Kyrkan renoverades invändigt 1983.

VÄGBESKRIVNING:
Två mil väster om Åmål, väg 164.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-03-25