Eds kyrka

i Karlstads stiftTexten hämtad ur en kort historik från Eds kyrka av Gunnar Janthe.


Eds kyrka, församlingens tredje i ordningen, byggdes åren 1783-88. Den äldsta var från 1200-talet, belägen vid sjöstranden nedanför Haraldsberg. Kännedomen om denna kyrka är ytterst bristfällig och grunden till den har ej påträffats trots försök. Däremot har grunden till den s.k. mellankyrkan, ca 100 m väster om Kyrkebyns herrgård frilagts. Båda dessa kyrkor var träkyrkor.

Innan nuvarande stenkyrka började uppföras tvistades inom församlingen i nära två decennier om var kyrkan borde placeras. Den drivande kraften vid kyrkbygget var majoren Carl Fredrik Uggla till Mickelsön, en synnerligen duglig och driftig man. Murarmästare Sven Hertz från Karlstad ledde byggnationen. Kyrkan fick namnet Gustav Adolfs kyrka efter Sveriges kronprins, ett namn som snart utbyttes mot det nuvarande Eds kyrka.

De enda inventarierna från den äldsta kyrkan är ett rökelsekar av koppar och två dopfuntsfötter av tälgsten, samtliga från 1200-talet. Från mellankyrkan överflyttades altaret och predikstolen, vilken förfärdigats av mäster Nils Folk från Grums i början av 1700-talet. Vid 1983 års renovering har konservator Urban Ullenius utfört ett synnerligen förnämligt arbete, Altartavlan och predikstolen ger skönhet åt hela kyrkan, där predikstolen är ett verkligt smycke.

Ett lika vackert som framträdande inslag i koret utgör de båda tavlorna av professor Olle Hjortsberg. Den ena föreställer "Jesus välsignar barnen", den andra första mötet mellan Johannes döparen och Jesus. Johannes säger: "Se Guds lamm, som borttagen världens synd." Tavlorna bidrar i hög grad till att skänka glans åt koret.

Bland de många ljuskronorna tilldrar sig den över dopfunten hängande glaskronan det största intresset, då den är tillverkad på Liljedal. Det är även den vackra servisen nattvardskärl, som finns i en monter i bakre delen av kyrkan.

Till altaret hör 2 par tennljusstakar från 1700-talet. I sakristian i en monter en mässkrud av röd sammet med guld- och silverbroderier från 1788.

Orgeln från 1879 byggd av E A Zetterqvist Örebro, om- och tillbyggd av orgelbyggare Hammarberg, Göteborg. Den har 22 stämmor.

På söder- och norrväggarna finnes 4 vapensköldar av släktena Eding, Didron, Uggla och von Axelsson.

De båda tornklockorna är gjutna år 1856 i Stockholm. Bakom altaret en själaringningsklocka, skänkt av Signe och Anders Edsjö.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-02-09