Daretorps kyrka

i Skara stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: Olle Gren


Den nuvarande kyrkan i Daretorp är byggd 1761, av sten med invändig och utvändig kalkrappning. Tidigare fanns en äldre medeltida byggnad, men denna revs, då den ansågs för liten. Senaste restaureringen utfördes 1949.

I kyrkan finns en altartavla i trä med Golgatascen, förfärdigad 1770 av Jöns Lindberg. Även predikstolen från senare hälften av 1700-talet är ett verk av Jöns Lindberg. Baldakinen är däremot äldre, 1687, och är gjord av Sparling från Älgarås, Daretorp. Som dopfunt fungerar en höj- och sänkbar dopängel av trä "till Guds ähra gemacht av Jöns Lindberg" från 1770.

Orgelverket har 13 stämmor och är ombyggt 1957 av orgelbyggare Johansson, Liared. Av textilier kan nämnas en mässkrud i röd sammet skänkt av kyrkliga syföreningen 1934. Två kollekthåvar är från 1734 och 1965. Vidare finns i kyrkan kalk, paten och oblatask av silver från 1777, och en vinkanna av silver från 1938 samt en vinkanna av tenn från 1701. Inventarier av högre antikvarisk eller konstnärligt värde: Järnbeslagen ekdörr från medeltiden, två epitafier från 1680 och 1730-talet. Ett par tennljusstakar från 1695 och ett slagur från 1765. Klockstapeln 1699-1702 är byggd av Anders Bengtsson, Jönköping. Båda klockorna är omgjutna, den större 1816 och den mindre 1792.

VÄGBESKRIVNING:
Daretorp är beläget ca en halvmil sydost om Tidaholm.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-02-09