By kyrka

i Karlstads stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: Nils Karlsbro.


Kyrkan byggdes under åren 1766-1779 av kyrkobyggmästaren Sven Hertz. Invigningen skedde 1779 av prosten Elof Seidelius i Kila. Han var morfar till Esaias Tegnér. Tornet byggdes först 1784.

Strax söder om den nuvarande kyrkan låg den gamla medeltidskyrkan. Från denna finns bevarat en del inventarier, bl a triumfkrucifixet från slutet av 1200-talet och sannolikt från Norge. I klockstapeln vid gravkapellet hänger en klocka från 1400-talet.

Predikstolen härstammar från 1630-40-talet. Den har en plattskuren ornamentering med fyra sidofält som visar bilder av evangelisterna. Altartavlan är en triptyk och visar "Jesu bergspredikan". Den är målad av Gunnar Torhamn som också gjort de två korfönstren med motiv från Dopet och Nattvarden, liksom fönstren i sakristian. Den stora orgeln med 24 stämmor installerades 1937. I den ingår fem stämmor från den gamla orgeln 1865. Sexstämmig kororgel från 1983.

Två av kyrkans skrudar är flera hundra år gamla. En i guldbrokad kommer från 1500-talet. Från 1639 år den röda mässhaken med blommor i olika färger.

VÄGBESKRIVNING:
Kyrkan ligger 2 km från centrum mot Ekenäs.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-02-09