Brunskogs kyrka

i Karlstads stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: Ebbe Carlsson


På sommaren 1972 ödelade en åskbrand Brunskogs 1800-tals kyrka. Bara murarna återstod. Inredning och inventarier kunde inte räddas.

Kyrkan uppfördes igen och blev till exteriören densamma som den nerbrunna byggnaden. Kyrkans inre blev helt naturligt en annan. I staller för den nerbrunna altaruppsatsen från en tidigare 1700-talskyrka finns nu en altarbild av konstnären Ingemar Lööf. Predikstolen var också en klenod från den tidigare 1700-talskyrkan.

Den första stenkyrkan i Brunskog stod färdig 1707. Mot mitten av 1800-talet ansågs den för liten. Under 1870-talet startades ett storbygge och 1878 hade Brunskog en ny ståtlig kyrka. Det är den kyrka som Gustaf Fröding besjunger: "Brunskogs kyrka stod och lyste som en bonnbrud, grann och ny.

VÄGBESKRIVNING:
Brunskog ligger vid väg 61 ett par mil öster om Arvika.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-02-09