Börje kyrka

i Uppsala stiftText hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.


Uppförd under medeltiden i gråsten. Predikstol från 1663 och dopfunt från 1200-talet. Ett medeltida altarskåp finns bevarat.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-01-18