Askeryds kyrka

i Jönköpings stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.


I den nuvarande kyrkan i Askeryd ingår murar från en romansk helgedom, uppförd ca 1200. Av den ursprungliga medeltidskyrkan återstår idag bara långhuset. På 1400-talet byggdes en sakristia, som fortfarande är i bruk. 1658-59 tillbyggdes sidoarmar i norr och söder, varvid helgedomen erhöll karaktär av korskyrka.

De kalkmålningar som finns i tak och på väggar härrör från 1500-talets början. De tros vara utförda av Sven Målare från Jönköping.

Av kyrkans två altarskåp är ett från slutet av 1400-talet och ett från 1600-talet. Det senmedeltida altarskåpet fungerar som högaltarets altartavla.

I södra korsarmen hänger en altartavla från 1753, utförd av konstnären Stoltz i Vadstena.

Predikstolen, från 1642, är utförd i renassansstil av Hans Been i Västervik. Själva målningsarbetena har Master Aron svarat för.

Dopfunten, av röd kalksten, är huggen på 1600-talet.

I den ståtliga klockstapeln hänger tre klockor.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-03-22