Norra Åsarps kyrka

i Skara stift
Text och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: A. Lindman


Norra Åsarps nuvarande kyrka är den tredje kyrkan på samma plats. Den äldsta kyrkan var troligen från 1100-talet, i romansk stil och med ett kraftigt torn. Den revs 1829, för att lämna plats åt en ny kyrkobyggnad, gemensam för Norra Åsarp och Smula socknar. Smula gamla kyrka revs 1830. Den kyrka som byggdes 1830 var dåligt uppförd och man blev tvungen att riva kyrkan och bygga en ny, vilket skedde 1883. Grunden och delvis murarna samt tornet behölls och byggdes på i nygotisk stil efter ritningar av arkitekten Helgo Zetterwall.

Åren 1939-40 skedde en genomgripande renovering av kyrkan. Sakristian byggdes till, koret fick en annan utformning, bankarna ändrades och läktaren tillbyggdes. Rådgivare var slottsarkitekt Nordenskjöld. Altartavlan och triumfkrucifixet tillkom då, gjorda av skulptören Carl Fagerberg. Dopfunten från 1200-talet har tillhört Smula gamla kyrka.

Den första orgeln var från 1885. Den ombyggdes 1939 av Levin Johansson, Liared. 1977 tillkom nuvarande orgel, byggd av Nils-Olov Berg, Nye. l den äldsta kyrkan fanns ett golvur från 1700-talet som såldes 1833 men nu år återköpt och uppställt i koret. I tornet hänger tre klockor: den medeltida lilla klockan, mellanklockan, som kommit från Smula medeltida kyrka och stora klockan, omgjuten 1861.

VÄGBESKRIVNING:
Kyrkan ligger vid väg 46 söder om Kinnarp.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-02-09