Almunge kyrka

i Uppsala stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: Nils Karlsbro.


1886 fick Almunge kyrka sitt nuvarande utseende efter en ombyggnad. Men kyrko- byggnaden sträcker sig i sitt ursprung ända till äldre medeltid, kanske 1200-talet. En teckning, gjord av I.H. Rhezelius 1635, visar hur kyrkan såg ut innan den förlängdes åt öster. Då hotades kyrkan av ras och en ombyggnad var nödvändig. Fram till 1834 fanns inga fönster på nordsidan.

Almunge kyrkas interiör präglas av de rika målningarna. 1600-talskorets valv och östra vägg målades 1930 av konstnären Yngve Lundström. Övriga delar av kyrkan bar medeltida kalkmålningar som tagits fram på 1900-talet. De har målats av en lärjunge till Albertus Pictor på 1490-talet.

Den ståtliga altaruppsatsen är utförd av snickaren Carl Spak 1717 i den då moderna stil som skapades av bildhuggaren Burchard Precht. Predikstolen tillverkades ett år tidigare av samme snickare och skänktes till kyrkan av fru Elisabeth Bure i Seglinge som minne av hennes make Bengt Kafle. Altarringen är från 1765. På 1200-talet framställdes troligen dopfuntens skaft och sockel i kalksten. Vid ett inbrott 1985 stals kyrkans silver, bl a en märklig kalk vars skaft, fot och skaftknapp härrör från en 1500-talskalk. En kororgel installerades 1980. Läktarorgeln är byggd av Johannes Mentzel, Härnösand. 1986 restaurerades kyrkans exteriör till en rosa färgton.

VÄGBESKRIVNING:
Kyrkan ligger ca 2,5 mil öster om Uppsala vid väg 282.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-02-09