Adolf Grinde

Han föddes den 27 november 1868 på Ljusnedals Bruk, Ljusnedals socken, Jämtlands län. Hans föräldrar var rättaren vid Ljusnedals Bruk Lars Grinde och hans hustru Malin Börresdotter.

Adolf växte upp hos föräldrarna på Ljusnedals Bruk och bodde även där när han den 9 oktober 1893 gifte sig med kolardottern vid Ljusnedals Bruk Ingrid Karldotter Ljungberg. Det är också noterat att brudens far har "Lemnat muntl. bifall".

Efter giftermålet bodde han, och nu även hans hustru och deras familj, kvar tillsammans med hans föräldrar vid Ljusnedals Bruk.

Åren efter giftermålet arbetade han som jordbruksarbetare vid Ljusendals Bruk där fadern några år senare slutade sin tjänst som rättare och istället blev arrendator på Bruksgården.

Adolf och hans familj bodde hela tiden tillsammans med hans föräldrar i Bruksgården och någon gång efter 1900 överlät fadern också arrendet på Adolf.

Adolf och hans familj var arrendatorer fram till år 1921, då dom den 1 december flyttade vidare till Funäsdalen i Tännäs socken, Jämtlands län. Hans föräldrar kom att bo kvar i Bruksgården no 1 i Ljusendals socken till efter år 1923.

Han avled i Funäsdalen 8 i Tännäs socken, Jämtlands län, den 16 januari 1928. I Dödboken är han noterad som "Fjärdingsman". Han avled av "Hjärtfel" och begravdes den 20 januari.Ljusnedals Bruk


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2018-02-12