Gustaf Adolf Grinde

Han föddes den 8 juli 1905 i Bruksgården No 1 i Ljusnedals socken, Jämtlands län. Hans föräldrar var arrendatorn Adolf Grinde och hans hustru Ingrid Karlsdotter Ljungberg.

Han växte upp på Bruksgården där också hans farfar och farmor, Lars Grinde och Malin Börresdotter, bodde. Han far hade någon gång efter 1900 övertagit arrendet av sin far.

Hans far var arrendator fram till år 1921, då dom den 1 december flyttade vidare till Funäsdalen i Tännäs socken, Jämtlands län. Där blev fadern arrendator på gården Funäsdalen 8, men också "Fjärdingsman". Hans farföräldrar kom att bo kvar i Bruksgården no 1 i Ljusendals socken.

När hans far avled i januari 1928 tog han troligtvis över arrendet efter sin far. Han mor kom sedan att bo kvar hos Gustaf Adolf till sin död 1965.

Den 5 december 1936 gifte han sig med Kristina Johanna Siljeström från Funsädalen 28 i Tännäs socken. Det är då noterat att han var arrendator av fastigheten Funäsdalen 8.

Han kvarstod som arrendator av fastigheten 8 till efter år 1950. Den hade då också fått den nya fastighetsbeteckningen 8:3.

Före år 1960 köpte han fastigheten för detta år är han noterad som Hemmansägare av densamma.

När han avled, den 16 maj 1979, bodde han och hustrun på adressen Högen 6 i Funäsdalen, Tännäs socken, Jämtlands län.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2018-04-09.