Karin Nilsdotter

Var och när Karin föddes är inte känt.

I Herdaminnet över hennes son, Kyrkoherden Sveno Laurenti från Stora Kils pastorat i Värmlands län, finns följande noterat:

"8. SVENO LAURENTII. 1540-1579.
Uppgifterna om S. L:s härkomst är osäkra. Föräldrarna påstås ha hetat Lars Svensson och Karin Nilsdotter.1) Enl. Stiernmans adelsmatrikel var fadern skattebonde i Kil, men enl. en annan uppgift, som Hammarin håller för trolig, var han handlande i Bogesund, nuv. Ulricehamn.2) ".


Barn:
  • Svenno Laurenti, * 15??, ?.

    1) FFWS.
    2) HH I, s. 255, "enligt en trovärdig anteckning i ett calendarium af 1620".


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2002-07-04