Jöns .........

Var och när Jöns föddes är inte känt.

Han var bonde i Rud, Hammarö socken, Värmlands län, och gift med Anna Svensdotter Brunia.

Det är inte känt när han avled, troligt är dock att han avled på Hammarö i Värmlands län.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2002-07-04