In English - På Engelska
Hugo Bergström

Hugo föddes den 5 augusti 1882 i fastigheten Sällerhög på Skävids egendom i Vretstorp i Viby socken, Örebro län. Fastigheten som ligger inne i Vretstorp, endast ett stenkast från dåvarande järnvägsstationen, var vid denna tid Gästgiveri.

Han var andra barnet till dåvarande gästgivaren på Wretstorps Gästgifveri, Carl Alfred Johansson och hans hustru Augusta, född Bergström. Han döptes till Karl Evald Hugo och fick tilltalsnamnet Hugo.

Året före Hugos födelse hade hans äldre broder Evald fötts. Han avled dock strax efter födseln. År 1885 föddes hans yngre broder, Gunnar. Senare samma år, 1885, avled hans mor Augusta, endast 25 år gammal.
Klicka för att förstora

Wretstorps Gästgivaregård bedrevs från år 1881 i
fastigheten Sällerhög No 1.
Foto 2008.
Street wiev på Google maps

Enligt vad som alltid har sagts, så skulle hans far då ha tagit med sig pojkarna till Stockholm och där lämnat dem för en stund hos deras morbror Evald Bergström och hans hustru. Evald och Maria Bergström bodde vid denna tid på adressen Hornsgatan 54 på söder. Hans far skulle aldrig ha kommit tillbaka för att hämta pojkarna och heller aldrig mer ha hörts av.

Oavsett om nu allt detta är sant eller inte, så kom Hugo att bo kvar hos sin morbror och moster. Det har alltid spekulerats om vart hans far tog vägen sedan han länmnade barnen hos morbror Evald. Ett alterantiv som det talats mycket om var att han kanske emigrerat till Amerika. Hugo ville dock aldrig själv efterforska vart hans far tagit vägen.

Sedan i januari 2003 vet vi att allt detta inte helt stämmer. Då hittade vi nämligen information om vad som hände hans far Carl Alfred och om Wretstorps Gästgivaregårds konkurs år 1883.

När Hugo kom till Stockholm med sin far och bror i januari månad år 1886, var det endast Hugo som lämnades kvar hos morbrodern, Evald Bergström. Hans bror Gunnar följde med all sannorlikhet med sin far som for vidare till Göteborg. (Se vidare Carl Evald Johansson) Hugo, som detta år var 3 ½ år gammal, fick bo kvar hos morbror Evald och hans familj, och där kom han alltså att växte upp.

Morbror Evald var vid denna tid 22 år gammal och nygift med Maria Liljeblad. De hade ännu inga egna barn. Evald var anställd som bokhållare på sidenväveriet Casparsson & Schmidt. I det företaget var han anställd tills att han vid 55 års ålder drog sig tillbaka från affärslivet.

Familjen hade det ganska gott ställt och hade bl a råd med att hyra sommarställe i Stockholms närhet. Först på ett antal ställen vid Karlberg i Solna och senare i Stockholms skärgård. År 1890 hyrde de sommarställe på Norra Lagnö, först villa Granknuten, senare Trädgårdsvillan därefter Märteberg. Morbror Evald köpte också fastigheter i Stockholm, såsom Kungsgatan 80 och Hantverkargatan 32.

Morbror Evald och moster Maria fick tre egna barn, varav de två första dog i späd ålder. Deras tredje barn, dottern Greta, föddes 1888 och dog 12 år gammal år 1900.

Hugo och Greta ca år 1890

Efter många års sjukdom avled morbror Evald 1924. Moster Maria avled 1926. Båda avled i Stockholm.

När Hugo kom till familjen år 1886 bodde de på Hornsgatan 54 på Södermalm i Stockholm, men flyttade senare samma år, den 16 oktober 1886, till Flemminggatan 17 på Kungsholmen. Den 23 april 1889 flyttade de vidare till Flemminggatan 11.

Hugo började skolan vid 6 års ålder i Kungsholms Läroverk för flickor. År 1892 flyttade han till Jacobs Allmänna Läroverk (nuvarande Vasa Real). Skolan var inget som han tyckte speciellt bra om så för att komma bort därifrån så gick han år 1897, vid 15 år ålder, till sjöss på skolfartyget "Abraham Rydberg", en 4 mastad bark ägd av "Rydbergska Stiftelsen".

Väl hemkommen från sjön, den 1 september 1897, sökte Hugo anställning. Sin första anställning fick han på "Svenska Industri och Handelskammaren" på Karlavägen som allt-i-allo. Detta jobb varade i tre månader.

Under denna period var en järnhandlare Anders Johan Wikman inneboende hos familjen Bergström och han erbjöd Hugo anställning. Vad jag kommer ihåg, så skall Wikman ha frågat Hugo om han kunde leda och leverera en ko upp till söder i Stockholm, vilket Hugo klarade och då blev han erbjuden anställning.

Den 15 december 1897 började han sin anställning hos firma Wikman & Wiklund på Flemmingatan 16A. Detta var början på Hugos bana inom Järnhandlarbranschen.

År 1897 kom även brodern Gunnar, som då var 15 år gammal, till morbror Evald i Stockholm. Han hade tidigare flyttat från fadern i Göteborg och bl a varit fosterbarn hos skoarbetaren Per Erik Karlsson i Snottesta i Markims socken, Stockholms län. Gunnar fortsatte sin skolgång i Stockholm och gick därefter en tid till sjöss. Han arbetade senare som maskinist.

I samband med sin konfirmation i Klara kyrka den 1 maj 1898, tog sig Hugo efternamnet Bergström. Hans bror Gunnar tog sig också efternamnet Bergström.

Under år 1898 flyttade familjen från Flemminggatan 11 till Flemminggatan 16.

Vid 17 års ålder, år 1900, träffade han sin blivande hustru, Edith Wahlström. Detta hände när han var ute och åkte skridskor på Nybrovikens skridskobana. De förlovade sig den 25 januari 1906 och gifte sig sedermera den 30 oktober 1910 i Kungsholms kyrka i Stockholm. Edith hjälpte också sin far Matts Wahsltröm som var skräddare att gå ärenden till hans kunder och en av kunderna var just Hugos's styvfar Evald Bergström som hennes far sydde kostymer åt. Enligt vad som sägs så skall Evald Bergström ha sagt till Hugo att den där flickan borde du gifta dig med.

År 1902 gjorde Hugo sin militärtjänst i Vaxholm där han utbildades till luftballongsspanare. Samma år hyrde familjen sommarställe vid Lindalssundet och två år senare hyrde man åter Märteberg på Norra Lagnö som senare inköptes år 1919.

Den 7 oktober 1903 flyttade Hugo till Göteborg. Han flyttade åter till Stockholm och sin morbror Evald på Flemminggatan 16 redan efter tre månader, den 30 december 1903. Det är då noterat i "Rotemansarkivet" att han var "Handelsresande".

1905 öppnade han en Järnhandel i egen regi på gatuplanet i Morbror Evalds fastighet på Kungsgatan 80. Den drev han till år 1910, då den såldes till firma Wikman & Wiklund i vilken han också fick anställning.

Hugo Bergströms Jern Affär på Kungsgatan 80 i Stockholm.
Klicka på bilderna för att förstora! [Karta]

Så här såg fastigheten ut 100 år senare, år 2006. Bild 1, Bild 2.

Street wiev på Google maps


Samma år, 1910, flyttade han också in i en egen lägenhet på Kungsgatan 80, dit även hans hustru Edith flyttde in efter deras giftermål i oktober 1910.

Åren fram till år 1917 arbetade han hos Wikman & Wiklund, då han den 1 oktober slutade på egen begäran. Därefter var han två år på Svenska Maskinverken som ansvarig för koncernens organisation. År 1919 anställdes han på Testors Fabriker, en mekansik verkstad med inriktining på elektriska armaturer, motorverkstad och metallgjuteri. Hugo anställdes även här som ansvarig för företagets organisation. På Testors fabriker var han anställd fram till våren 1920.

Därefter var han åter en kort tid anställd på firma Wikman & Wiklund, sedan på firma Vilhelm Bonneviér Co. och vidare som inspektör hos Stockholms Köpmannaförening fram till december 1923.

Därefter ville Hugo åter prova på att vara affärsman, så han köpte en järnaffär i Gnesta. Till Gnesta flyttade familjen den 1 april 1924 och där bodde de i fyra år.

Den första oktober 1928 flyttade de vidare till Södertälje där Hugo köpte järnhandeln Nillson & Luthman, numera en del av Tools. Affären i Gnesta såldes 1933. I Södertälje drev han också Vedcentralen och under en kortare tid även Maurds Järnaffär. Affärsverksamheten i Södertälje avslutades år 1942 då han sålde av den sista av sina rörelser, Järnhandeln Nillson & Luthman, och drog sig tillbaka från affärslivet. Därefter anlitades han som konsult av Sveriges Järnhandlarförening.

Hugo finns också med i boken "Porträttgalleri från Södermanland" år från 1934.

Hugo var AIK-are och i sin ungdom var han medlem i AIK´s backhopparsektion och tränade i Fiskartorpets backe på Gärdet i Stockholm. [AIK]  

Under tiden i Södertälje var han medlem i Odd Fellow och stödde även aktiv Södertälje Scoutförening. För sina insatser i Södertälje Scoutförening blev han den 7 februari 1936 tilldelad "Förbundsliljan" samt diplom. Han var också flitigt anlitad som auktionsutropare i Södertälje med omnäjd.

Redan tre år innan avvecklingen av affärsverksamheten hade familjen flyttat tillbaka till Stockholm. Den 1 oktober 1939 hade de flyttat in på adressen Jacob Westinsgatan 1 på Kungsholmen. Senare flyttade Hugo och Edith vidare till S:t Eriksgatan 98 i Matteus församling. Där bodde de också under resten av sina liv.

Hugo avled på Sofiahemmet i Stockholm den 25 mars 1963, 80 år gammal. Han hade då varit änkling i lite mer än ett år.

Gravstenen på Norra kyrkogården i Stockholm.Vykort som Hugo skrivit mellan åren 1902-1904.
Butiks-släcknings-schema för Södertälje Handelsförening, december 1936.Dagens Nyheter
25 januari 1906

Stockholmstidningen
25 januari 1906

Dagens Nyheter
1 november 1910

Aftonbladet
1 november 1910


Svenska Dagbladet
20 september 1915

Dagens Nyheter
4 augusti 1932

Svenska Dagbladet
19 november 1937Svenska Dagbladet
3 april 1963

Svenska Dagbladet
3 april 1963
Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2020-04-13