In English - På Engelska
Brita Modahl

Brita
Den 29 januari 1998.
Brita föddes den 23 december 1925 på Karlstad Lasarett, Värmlands län. Hon var första barnet till hemmansägaren och bonden Gunnar Modahl och hans hustru Ellen Gustafsson. Hon döptes till Brita Gunvor Ingegerd.

Hennes föräldrar var nygifta och hade gift sig den 3 oktober 1925 i Alsters kyrka Värmlands län.

Vid denna tid bodde hennes föräldrar på mellangården i Mosstorp i Alsters socken. Gården ägdes och brukades av hennes far och på gården bodde också faderns syster Olga. Hon avled dock redan i början av 1927.

Brita växte upp på gården i Mosstorp och där föddes också hennes syskon; Sven 1927, Tage 1929 och Marianne 1932.

I juni 1933 avled så hennes far Gunnar i lunginflammation. Brita var då endast 7 1/2 år gammal. Brita fick då ta ett stort ansvar för sina mindre syskon eftersom hennes mor blev ensam och fick hela ansvaret för att driva gården i Mosstorp vidare.

I grannsocknen Nedre Ullerud bodde vid denna tid hennes avlidne fars kusin, David Eriksson, på sin släktgård i Mosserud. David var vid denna tid ännu ogift.

På våren 1938 gifte hennes mor om sig med David. De vidges i Alsters kyrka och därefter flyttade hela familjen till Davids gård i Mosserud i Nedre Ulleruds socken. Gården i Mosstorp arrenderades ut.

I Mosserud bodde familjen i fem år. År 1943 flyttade familjen tillbaka till gården i Mosstorp och gården i Mosserud såldes.

Under tiden de bodde i Mosserud konfirmerades Brita i Nedre Ulleruds kyrka. En minnesvärd händelse från på konfirmationsdagen var att taxin med hela familjen på väg till Nedre Ulleruds kyrka körde i diket, varför hon kom för sent till början av konfirmationen.

I sin ungdom var hon mycket ute på dans. Detta gällde även för hennes bröder. Hon älskade att dansa. Efter den senare flytten till Stockholm blev det inte mycket mer dans, speciellt inte som hennes blivande make inte alls hade intresse eller fallenhet för dans. Det var väl också så att hennes dåliga knän, ett arv från hennes mor, också medförde att dansen upphörde.

Brita började sin arbetarbana vid Posten intill Ulvsby järnvägsstation i sin hemsocken.

Den 18 januari 1945 flyttade hon till Stockholm. I utflyttningsboken i Alsters socken är hon inskriven som nummer 2 som utflyttade från socknen detta år.

Hon flyttade till Stockholm för att hjälpa sin morbrors fru, Maria "Maja" Gustavsson, som drev poststationen Klinten i Björknäs utanför Stockholm. Maja var då änka efter Britas morbror Ivar Gustavsson.

Brita arbetade också vid Hypoteksbolaget i Stockholm som kontorist. Hon bodde då som inneboende på olika adresser i Stockholm, bl a som inackorderad i ett rum på 3:e våningen på Kungstensgatan 51.

På gatuplanet i samma fastighet på Kungstensgatan 51 låg firman Elgajo. På Elgajo arbetade Bengt Lindergård som kamrer. Bengt kände hon sedan tidigare eftersom han var född och uppvuxen på en av gårdarna i Lindrågen i Alsters socken, inte långt från Mosstorp.

En dag på sommaren 1951 så samtalade Bengt med sin kollega Matts-Rune Bergström, som frågade Bengt om han inte visst några flickor som de kunde träffa och umgås med. Bengt visste att det i samma hus som de arbetade i, bodde en flicka från en granngård hemma i Värmland. Hon bodde inneboende på 3 trappor. De beslöt att ringa upp henne. Flickan, som alltså var Brita, var denna dag väldigt förkyld, så hon ville inte hänga med ut. Men grabbarna gav sig inte utan gick till Hurtigs konditori på Upplandsgatan och köpte fikabröd och gick ändå upp till Brita, så hon fick sätta på och bjuda på kaffe. Dagen efter gick Matts-Rune dit själv med lite blommor och på den vägen blev det.

I en ljudinspelning under en middag den 13 januari 2012, kl 17:29 på Hamngatan 32 i Karlstad, där hon och hennes make Matts-Rune då bodde, berättar Matts-Rune själv om hur han träffade Brita och hur det kom sig att han hade en lägenhet på Kadettgatan 3 i Stockholm. Man hör också Brita, sonen Håkan och sondottern Ida. Lyssna

Den 24 oktober 1953 gifte hon sig med Matts-Rune Bergström i Alsters kyrka, Värmlands län. Bröllopsmiddagen hölls på värdshuset Alstern. De flyttade sedan samman i Matts-Runes lägenhet om 1 rumt och kök på Kadettgatan 3 i Stockholm.

När deras första barn Håkan föddes, den 18 september 1955, så bodde de fortfarande på Kadettgatan 3 i Stockholm. I november samma år flyttade de från Kadettgatan och till Råsundavägen 41 i Solna. Fastigheten Råsundavägen 41 ägdes av hennes svärfar Hugo Bergström. De flyttade först in i en 1:a på 3 1/2 trappa, men senare till en 3:a på 3 trappor. I den lägenheten kom de sedan att bo till i november 1987.

Två år senare föddes så deras dotter Birgitta, den 28 mars 1958.

Hennes make Matts-Rune var också ägare till fastigheten Märteberg på Norra Lagnö i Stockholms skärgård. Fastigheten ägde han tillsammans med sin syster Inga-Greta Forswall. På fastigheten fanns tre hus. Två av husen var enfamiljshus och det tredje "Stora Gula villan" innehöll två separata lägenheter. Alla husen nyttjades i princip på sommaren och på helger under årets varmare månader, alltså som ett typisk sommarnöje. När man åkte dit så sa man att man åkte "till landet". Märteberg var hennes makes eldorado och där lade han ner otaliga timmar på på att snickra och fixa.

På Märteberg fanns även några mindre hus som bl a innehöll en snickarbod "Verkstan" och toaletter. I ett av dessa uthus hade det tidigare funnits isstack och mangelbod. Dessa hade hennes make Matts-Rune byggt om till en liten enklare bostad till sig och där kom Brita, Matts-Rune och sonen Håkan att bo den första månaden efter sonen födelse.

Lite senare fick Brita och hennes familj möjlighet att nyttja övervåningen i "Stora Gula villan" som sommarbostad. Efter svärföräldrarnas bortgång i början av 1960-talet så flyttade man ner i deras hus, "Bruna Villan", som då vinterbonades så att man kunde bo där under alla årets helger och ledigheter. Det tredje huset, "Lilla Gula villan" nyttjades vid denna tid av Matts-Runes syster Inga-Greta Forswall och hennes familj.

Efter sonen Håkans födelse blev Brita hemmafru, vilket hon var fram till i början av 1970-talet.

Under sin tid som hemmafru, och även senare, var hon mycket engagerad i föreningslivet, främst inom Solna Husmorsförening. Där drev hon bl a kursverksamheten och ordnade därmed en rad olika kurser för medlemmarna. Även studieresor planerade och genomförde hon för medlemmarna, bl a en resa till Rom.

Under denna tid arbetade hon också lite då och då hos tidningen "Det Bästa". Hon hjälpte till på deras medlemsavdelning där postorderbeställningar skulle expedieras.

Under 1970-talets första år arbetade hon också som frivillig inom Röda Korset på Karolinska sjukhuset. Senare fick hon anställning som avdelningssekreterare på en av kirurgavdelningarna på KS.

På senare år var hon också med i Rebeckorna inom Odd Fellow, både i Stockholm och senare även i Karlstad.

Brita älskade människor. Att vara bland människor och att prata. Hon syntes och hördes. Tala i telefon var hon proffs på. Hon ville sällan missa en fest, tillställning, sammankost eller möte.

Hennes stora intresse var också att ordna bjudningar och middagar. Hon var en stor matmor och ville alltid sina gästers bästa. En fantastisk värdinna! Hon bakade också flitigt. Bullar, sockerkaka och kakor, men också matbröd. En specialitet var ett litet bakverk som kallades för "Kokosformar". Hennes omsorg om sina gäster var så påtaglig att hon alltid var tvungen att bjuda på något. Hon sa ofta "Ta mer mat!". "Är ni mätta?", "Ta lite till...".

Hon var däremot helt ointresserad av sport, men att broderade och sy var ett annat av hennes stora intressen. När barnen var små sydde hon ofta kläder till dem.

År 1986 bodde de ännu i lägenheten på Råsundavägen 41 i Solna. Samma år hörde så SJ av sig till hennes make Mastts-Rune. SJ planerade nu att bygga en till järnvägstunnel igenom berget under Hagalund i Solna. Detta skulle påverka fastigheten på Råsundavägen 41 som då fortfarande ägdes av familjen, gemensamt av Matts-Rune och hans syster Inga-Greta Forswall. Huset försåldes den 12 januari 1987 till SJ som senare rev det för att ge plats för den nya tågtunneln.

I och med detta fick Matts-Rune och Brita erbjudande om en ny hyreslägenhet på Virebergsvägen 15 i Solna dit de också flyttade i november 1987. Den nya lägenheten var en 4:a rummare en trappa upp i huset. Den 4 juli 2001 gjordes lägenheten om till en bostadsrätt i Bostadsrättsföreningen Balladen 4.

Trots att Brita bodde i Solna glömde hon aldrig bort sitt Värmländska ursprung. Hon och hennes maken var t ex med i Värmländska Sällskapet i Stockholm och de åkte också ofta till Värmland för att hälsa på släkt och vänner.

En av hennes kära släktingar var hennes fars kusin Dagmar Andersson. Hon bodde på den gamla släktgården Hösserudkullen i Alsters socken. Dit åkte Brita och Matts-Rune ofta och hälsade på när de var i Värmland. Dagmar var ogift och hade inga egna barn. Vid hennes bortgång år 1990 så hade hon testamenterat sin gård till Brita och hennes familj. Plötsligt, och helt oväntat, blev Brita då ägare av en bodngård två mil norr om Karlstad.

Inledningsvis så hyrdes nedervåningen i manbyggnaden ut och övervåningen nyttjades av Brita och hennes familj när man var på besök i Värmland. Efter några år så ändrades ägarförhållandena så att sonen Håkan kom att äga hela fastigheten.

År 2004 försålde så Matts-Rune sin del av fastigheten Märteberg på Norra Lagnö. Efter försäljning av Märteberg så fick Brita och Matts-Rune istället möjlighet att bo i den lilla stugan kallad "Grindstugan" på gården Hösserudkullen. Där kom de att bo under större delen av året, förutom vintermånaderna.

De hade alltjämt kvar lägenheten på Virebergsvägen 15 i Solna, men på försommaren 2007 tog de beslutet att flytta till Karlstad. De köpte en bostadsrätt på 3 rok på Hamngatan 32B, 2 tr.

Under hösten 2011 började åldern ta ut sin rätt på hennes make Matts-Rune och han avled senare den 27 juli 2012 på Åsbacka Vårdhem i Molkom några mil norr om Karlstad.

Brita, som själv hade det svårt med både synen och med att gå, kunde inte klara sig själv i lägenheten på Hamngatan i Karlstad. En möjlighet öppnade sig på hösten 2012 och hon fick erbjudande om en lägenhet i Karlstads kommuns Äldreboende på Ventilgatan 18 på Växnäs, dit hon då flyttade.

Där deltog hon i något som de kallade "Dagverksamheten", en försöksverksamhet som Karlstad kommun satt upp för att aktivera de boende och för att de inte skall bli isolerade i sina lägeheter. En verksamhet som hon verkligen uppskattade och som senare kom att bli permanent.

Brita hade under många år också lidit av Stroke och fick emellanåt så kallade "10:or", en form av lindrigare hjärnblödningar.

Efter en allvarligare hjärnblödning torsdagen den 8 december 2016 så repade sig aldrig. Brita avled den 12 december i sviterna efter hjärnblödningen. En dryg vecka senare skulle hon ha fyllt 91 år. Begravningen ägde rum i Alsters kyrka torsdagen den 5 januari 2017.

Gravstenen vid Alsters kyrka.


Barn:

 • Håkan, * 18 september 1955, Stockholm.
 • Birgitta, * 28 mars 1958, Solna.


  Mamma Brita gjorde en riktig livsresa...
  Från bonddotter i Mosstorp -> Posten i Ulvsby - > Stockholm och Posten i Björknäs -> Kontorist på Hypoteksbolaget -> Kärleken i Stockholm -> Lägenhet i Solna -> Sommarställe på Värmdö -> Avdelningssekreterare på Karolinska Sjukhuset -> "Godsägare" till Hösserudkullen i Alster -> Tillbaka till Värmland som pensionär på Hamngatan i Karlstad -> Ventilgatan, Karlstad.

  Tack för din fantastiska omsorg och omtanke om nära och kära. Din bakning och matlagningskonst och sociala förmåga var vida känd! /Håkan  LJUDFILER

  2012-01-13 - Hur han träffade sin hustru och om lägenheten på Kadettgatan 3, Stockholm.


  Kommentar:
  Min mor och min far var släkt i 12:e led med varandra. Min fars mormor Hulda Westlunds anfäder ättar från bl a Östra Fågelviks och Ölme socknar i Värmlands län. Detsamma gör min mors farfar Ludvig Johanssons anfäder. Bägge grenarna ättar där från bonden och Länsmannen Anders Eriksson och hans hustru ......... Håkansdotter på följande antavla.


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2018-10-25