Om bröderna Carl W och Anders P Hassels utvandring In English - På EngelskaCarl W och Anders P Hassel

Om två bröders utvandring till AmerikaCarl Wilhelm Hassel

Han var de förste av de två bröderna att utvandra. Enligt kyrkböckerna i Visnums församling, Värmlands län, utvandrade han som 23-åring den 8 augusti 1899. Vid denna tid bodde han hos sin far, Carl Larsson Hassel, i Björneborg och arbetade troligen vid järnverket. [Karta]  Ångfartyget Rollo.

Den 16 augusti 1899 reste han ut från Göteborg med Ångfartyget ”Rollo” till Grimsby i England. [Karta]  

Hans utresekontrakt hade nummer 9563 och enligt passagerarlistan kom han från Visnum-Kils socken, Värmlands län, och han hade bestämmelseort Worcester, Massachusetts, USA. [Karta]  Del av passargerarlistan den 16 augusti 1899

Totalt var det 10 personer på passagerarlistan denna dag och tre av dessa hade samma bestämmelseort i Amerika som Karl Wilhelm hade:

  Hedvig Christina Carlsson, 16 år, från Amnehärad i Skaraborgs län.
  Elin Josefina Hylén, 16 år, från Visnum-Kils socken.
  Lovisa Johanson, 24 år, från America.

När man ser på hur passagerarlistan är uppställd får man en känsla av att dessa fyra på något sätt reste tillsammans.

Den 26 augusti 1899 ankom han New York med ångfartyget ”Etruria” från Cunard Line. Den hade avseglat från Liverpool i England den 19 augusti.


Ångfartyget Etruria 1884-1909


De tre personerna som var med på avfärden från Göteborg var även med på den vidare resan över till Amerika.

I passagerarlistan för ångfartyget Etruria i kolumnen ”Skall till en släkting och i så fall vem” står det för Hedvig Christina Carlsson: ”Brother P Carlsson, Worchester, Mass.”, för Carl Wilhelm står det: ”Cousin Carlsson, Worchester, Mass.”. Detta innebär att Hedvig Christina och Carl Wilhelm Hassel alltså var släkt, troligen kusiner.

För Elin Hylén står det: ”Aunt H Johnson, Worchester” och för Lovisa Johnson, där det också finns noterat att hon är Elins ”aunt”: ”Sister H Johnson, Worchester”. Dessa två var alltså också släkt med varandra och Lovisa hade uppenbarligen åkte hem till Sverige för att hämta Elin. Om det fanns något släktskap mellan Carl Wilhelm och dessa två är inte känt.

Om Carl Wilhelm verkligen åkte till Worchester är inte heller känt. Först 1910 vet vi var han var bosatt. Innan 1910 kom han dock att hälsa på i Sverige igen.

Exakt när han kom hem till Sverige vet vi inte men vi känner till att han reste tillbaka till Amerika igen år 1905. Då hade han också sin bror Anders Peter med sig över till Amerika. Läs mer om detta här nedan.

Enligt USA:s federala folkräkning från den 28 april 1910 var Carl då bosatt med sin familj på 125 Millan Street, Norwalk, Huron County i Ohio, endast ett kvarter från sin bror Anders Peter. [Karta]   Carl var då gift med Lillie D Hassel och arbetade som spak-man på stålverket. De hade gift sig två år tidigare, den 17 oktober 1908.


Vigselboken 17 oktober 1908.

Hans hustru Lillie hade utvandrat från Sverige den 8 september 1905. Hon var detta år 23 år gammal och född 6 januari 1887 i Grava socken, Värmlands län. Hennes flicknamn var Lilly Emilia Enbom och dotter till Emil Enbom och Anna Sofia Andersdotter.

Enligt uppgifter i Ancestry.com utreste hon från Stockholm den 23 augusti 1905. Detta är samma datum som Carl reste över till Amerika igen när han var hemma och hämtade sin bror. Lilly finns inte med på passagerarlistan från Göteborg till Grimsby, men det är ju inte helt otroligt att Lillie och Karl stötte på varandra i England och kanske till och med var på samma båt över från England till Amerika.

Carl Wilhelm är noterad i Amerikanska naturaliseringsregistret som naturaliserad den 23 februari 1918. Hans address var då 101 E 14th St., Chicago Heights, Illinois. [Karta och gatuvy]   I registret finns en notering om att han redan under 1917 ansökt men den 23 juni 1917 fått avslag och att det då funnits ett vittne som inte själv var medborgare.1336 Champell Ave, Chicago Height, Illinois.

Vid folkräkningen 1920 bodde de på adressen 1336 Champell Ave, Bloom Township, Chicago Height, Illinois. [Karta och gatuvy]   Det är också noterat att han arbetade som ”Hammer-man” vid Columbia Tool. Ett bolag som även brodern kom att arbeta för.

Vid folkräkningen 1930 var de bosatta på 1346 Atlantic Ave, Monaca, Beaver County, Pennsylvania. [Karta]   Han var då 54 år gammal och hans hustru Lillie, 43 år.

Vid folkräkningen 1940 var de bosatta på 926 Kaye Ave, Monaca, Beaver, Pennsylvania och det är noterat att de även bodde där 1935. [Karta]  

När brodern Anders Peter avlider 1948 bor de fortfarande i Pennsylvania.

Carl avled den 5 oktober 1958 i Harborcreek Township, Erie, Pennsylvania, USA, 82 år gammal. Han var då änkling. Vid sin bortgång hade han varit skriven på adressen 2404 Cumberland Rd i Harborcreek Township i nio månader.


Död och begravningsboken 1958.


Efter samtal med Bertil Enbom, släkting i Sverige till Lilly, har vi fått veta att Lilly avled i deras hem den 2 januari 1958. Hennes död tog Carl hårt och han blev sjuk.

Den person som informerade om Carls bortgång var enligt registreringen, Arthur W Peterson, boende på samma adress.

De fick inga egna barn men skall enligt uppgift från Bertil Enbom ha haft fyra fosterbarn. Kanske är Arthur W Peterson ett av dessa fosterbarn.

Anders Peter Hassel

Den 23 augusti 1905 utvandrade den då 26-åriga Anders Peter Hassel till Amerika. Han återfinns på ”Förteckning öfver utvandrare, som af undertecknad befordras med Ångfartyget ”Orlando” , som den 23 augusti 1905 härifrån afgår till Grimsby”. Utresehamnen var Göteborg och hans utresekontraktsnummer var 7334.


Ångfartyget Orlando

På samma förteckning och med utresekontraktsnumret före Anders Peter finns hans tre år äldre bror, den 29-åriga Karl Vilhelm Hassel. Karl Vilhelm har kontrakt nummer 7333 och med hemort ”Amerika”. Brodern Karl Vilhelm, som utvandrat sex år tidigare, hade alltså återvänt hem men var nu på väg tillbaka till Amerika igen. Han ärende i Sverige är inte längre känt men kanske kom han bara för att hälsa på eller kanske för att hämta sin yngre bror. Deras destination var Boston.Del av passargerarlistan den 23 augusti 1905.

Bägge bröderna återfinns senare i USA:s federala folkräkning för 1910 i Huron County i staten Ohio.

Enligt folkräkningen i Huron County den 25 april 1910 var Anders P Hassel, 32 år, bosatt på adressen 29 Cline Street i Norwalk, Huron County, Ohio, inte långt från sin bror. Han var och gift med Erika Hassel, 25 år. [Karta]  

Enligt folkräkningen hade han också ändrat sitt förnamn från Anders till ”Andrew”. Det är också noterat att han arbetade som ”Hammer man” vid ”Steel Mills”, dvs vid hammaren i stålverket.

Hans hustru Erika var 25 år gammal och svenska. Det är noterat att hon utvandrade till USA år 1902. Hon skulle alltså vara född år 1885.

I familjen bodde också Evelyn Norum som inneboende. Hon var 10 år gammal, alltså född år 1900. Noterat är också att hon var född i staten Pennsylvania av svenska föräldrar. Om och hur hon ev är släkt med Anders eller Erika går inte att uttyda.1322 Otto Blvd., Chicago Heights, Illinois.

Anders Peter är också noterad i Amerikanska naturaliseringsregistret. Som ”Andy Peter Hassel” är han noterad som naturaliserad den 21 september 1918. Hans adress var då 1322 Otto Blvd., Chicago Heights, Illinois. [Karta och gatuvy]  1322 Otto Blvd., Chicago Heights, Illinois.

Enligt USA:s federala folkräkning från den 5 januari 1920 återfinns familjen fortfarande i Cook County i Illinois men som boende på adressen 282 West 15 Place i Bloom Township, Chicago Heights. [Karta och gatuvy]  

Det är noterat att han är ”Roller” inom ”Steel work”, dvs valsarbetare på ett stålverk.

Förutom Anders, som nu är noterad som ”Andy”, och hans hustru Erika, finns också dottern Corrine, 8 år. Hon skulle alltså vara född ca 1912. Födelseort anges Ohio. Alltså bodde de kvar i Ohio till efter 1912.

Det är också noterat att Anders var detta år, 1920, var 41 år gammal och hans hustru Erika 45 år. Enligt denna notering skulle alltså Erika ha varit född ca 1875, dvs 10 år tidigare än noteringen 1910. Ingen notering finns om flickan Evelyn Norum som fanns i familjen 1910.

Dottern "Corrine" eller Carin som hon faktiskt döptes till föddes den 15 januari 1911.USA:s mönstringskort från andra världskriget 1942.

Från 1942 finns hans mönstringskort från andra 2:a världskriget bevarat. Där noteras det att han hette ”Andy Peter Hassel”, och fortfarande bodde på 282 West 15th Place, Chicago Heights. Anders var detta år 63 år gammal.

På mönstringskortet finns även hans hustru noterad som ”Mrs A Hassel” på samma adress. Han var, i likhet med sin bror, anställd på Columbia Tool Steel Co, Lincoln Highway i Chicago Heights.


Gravstenen på Saint Paul Lutheran Cemetery

Efter ett tips att titta på länken www.findagrave.com hittar vi mer information om Anders Peter och hans familj, bl a när och var de avled.

Andrew "Andy" Peter Hassel avled år 1948 och hans hustru år 1956. De båda är begravda på Saint Paul Lutheran Cemetery, Flossmoor, Cook County, Illinois, USA. [Se Anders Peters grav]  

Enligt uppgiften på gravstenen hette hans hustru Anna Erika och var född 1884. Efter lite forskning svenska kyrböcker vet vi nu att hennes flicknamn var Norgren och hon föddes den 26 april 1884 i Hedemora i Dalarna. Hon utvandrade som 18-åring från Stora Skedvi för samling i Dalarna den 21 mars 1902. Utresehamn var Göteborg med destination Pittsburg, PA, USA. Hon hade inga medåkande.

Vad som hänt dottern Corrine, eller Carin som hon döptes till, som fanns med som 8-åring i folkräkningen år 1920, men inte år 1930, är inte helt klarlagt. Uppenbarligen har hon växt upp och själv bildat familj. Beviset på detta är den text som står på gravstenen. Där står det "Father Andrew P" och "Mother Anna Erika".


Gravstenen på Saint Paul Lutheran Cemetery

Vi hittar också hennes och hennes makes grav på samma kyrkogård. Av den kan vi utläsa att Carin gifte sig med Athur R Schimke som var född den 28 oktober 1906. Han avled den 10 september 1995. Vi kan också se att Carin var född den 15 januari 1911 och själv avled den 4 augusti 1994. Om de efterlämnade några barn går inte att utläsa. [Se Carins grav]  

Carin hade "Social Security"-nummer: 346-18-3014 och när hon avled bodde hon på adressen 60411 Chicago Heights, Cook, Illinois, USA. Arthurs nummer var 329-07-1054. [Karta och gatuvy]  

En släktforksare i USA har också hjälpt oss att leta fram dödsrunorna för Andrew Hassel, hans hustru, dotter och måg.

 • Andrew Hassel: The Chicago Heights Star (IL) - Tisdag, 28 december 1948.
 • Erika Hassel: The Star (IL) - Fredag, 5 oktober 1956.
 • Carin Schimke: The Star (IL) - 7 augusti 1994.
 • Arthur Schimke: The Star (IL) - 15 september 1995.  Ättlingar

  När denna sida först skapades i december 2010 visste vi inte om det fanns levande ättlingar till Carl Wilhelm eller Anders Peter som fortfarande bodde i USA eller kanske någon annanstans.

  Vi har gjorde vidare efterforskningar och fick i början av 2011 kontakt med ättlingar till Anders Peter, eller Andrew Hassel, som han hette i USA. Andrew's dotter Carin och hennes make Arthur Schimke fick två söner, Athur jr och Don. Båda bröderna har barn och barnbarn. Vi i Sverige har därmed åter fått kontakt med Hasselsläkten som emigrerade.

 • Donald "Don" Schimke avled i september 2011. Se hans dödsruna i Word och även på nätet.

  Vi har ännu inte hittat några ättlingar till Carl Wilhelm så sökandet fortsätter. Vi har frågat Don Schimke, men inte heller han har några uppgifter. Sista kända kontakten mellan dessa två amerikanska grenar var någon gång på 1940-talet. När Don var i 10-års åldern var han med familjen och träffade "Charlie" i Youngstown, Ohio. Vi får alltså anta att de under 1940-talet bodde i Ohio igen. Sökande fortsätter...  Här bodde dom

  En sammanfattning av var de båda bröderna bodde med sina familjer
  utifrån den källor som vi hittills hittat.

  Carl Wilhelm Hassel


  Anders Peter Hassel

  1910

   125 Millan Street
   Norwalk
   Ohio
   USA

   [Karta]  


   29 Cline Street
   Norwalk
   Ohio
   USA

   [Karta]  

  1918

   101 E 14th Street
   Chicago Heights
   Illinois
   USA

   [Karta och gatuvy]  


   1322 Otto Blvd.
   Chicago Heights
   Illinois
   USA

   [Karta och gatuvy]  

  1920

   1336 Champell Ave
   Chicago Heights
   Illinois
   USA

   [Karta och gatuvy]  


   282 West 15th Place
   Chicago Heights
   Illinois
   USA

   [Karta och gatuvy]  

  1930

   1346 Atlantic Ave
   Monaca
   Pennsylvania
   USA

   [Karta]  


   Saknas

  1940

   926 Kaye Ave
   Monaca
   Pennsylvania
   USA

   [Karta]  


   -

  1943

   -


   282 West 15th Place
   Chicago Heights
   Illinois
   USA

   [Karta och gatuvy]   • Åter till Vår släkthistora.

  Copyright © Håkan Bergström, skapad 2010-12-28, uppdaterad 2020-05-27.