Brita Persdotter Sjögren

Hon föddes år 1795 i Östervåla socken i Uppsala län.

Den 16 november 1817 gifte hon sig med Vice Korpralen vid Västmanlands regemente, Per Bärman. Han bodde i soldattorpet på Bärby ägor i Östervåla socken.

Under år 1818 blev hennes make befordrad till Korpral och blev då tilldelad ett nytt soldattorp.

Den 9 mars 1819 flyttade hon, maken och den 1/2 år gamla sonen Olof till soldattorpet på Myrsjö ägor i Torstuna socken, Uppsala län. Hennes make fick också ett nytt soldatnummer och soldatnamn, "No 132 - Sjögren".

Den 7 november 1822 avled hennes make Per, endast 32 år gammal. I Död och begravningsboken i Torstuna socken är det noterat hur han avled; "Drunknad".

Brita var vid denna tid gravid med deras andra barn, dottern Brita Stina, som föddes i april månad följande år, 1823.

Efter makens död antog hon makens soldatnamn som efternamn och kallade sig därefter "Brita Sjögren" i resten av sin levnad. Hon och barnen kom att bo kvar vid soldattorpet på Myrsjö ägor till år 1827.

Detta år den 29 december 1827 gifte hon om sig i Nysätra socken, Uppsala län, med "Gårdasnickaren Johan Lindström". Han var änkeman och född 1780 Nysätra socken. Med sig äktenskapet hade han två barn från sitt tidigare äktenskap. Hela familjen flyttade samman i Lilla Ekenberg, ett torp under gården Tiskmansbo i Nysätra socken där Johan Lindström bodde med sina barn.

De följande åren flyttade familjen runt och bodde på flera av torpen i på Nysättra Bys ägor i Nysätra socken, torpet Tittbo 1833-1837, torpet Snörom 1837-1838 och torpet Kroken 1838-1842.

Familjen verkar ha haft det mycket fattigt och år 1842 finns de inte längre inskrivna i husförhörsboken under ett torp, utan istället under rubriken "På församlingen skrivna". De hade då ingen permanent bostad i socknen.

Den 12 december 1847 avled så hennes make och hon blev änka för andra gången. Han avled av ålderdomsbräcklighet, 67 år gammal.

Följande år, 1848, flyttade hon in i torpet Ektorpet under gården Fiskmansboda i samma socken. Vid denna tid var det endast dottern Brita Cajsa som ännu bodde kvar hemma, men även hon flyttade under år 1849.

Efter att sista maken avlidit, så var hon i restan av sin levnad inskriven i kyrkböckerna som "Snickaren Lindströms Enka, Brita Sjögren".

Brita var skriven vid torpet Ektorpet till år 1854. Vid denna tid noterades också att hon var "Fattighjon".

År 1854 blev hon åter skriven vid Soldathuset på Nysätra Bys ägor, där då en soldat vid namn Johan Wilhelm Stén bodde med sin familj. Något släktskap med dessa personer har inte kunnat återfinnas varför det inte är helt klarlagt varför hon blev skriven där.

Hon var skriven vid Soldathuset till år 1858 och det är också noterat att hon vid denna tid fick underhåll, sk "Fattigdel".

År 1858 finns en notering om att hon inte längre bodde vid Soldathuset utan att hon "Bor å lilla Ekenberga", ett torp på gården Fiskmansbodas ägor.

Den 15 mars 1866 avled Brita i en ålder av 71 år. Hon avled av "Ålderdomsbräcklighet". Det är också noterat i kyrkboken i Nysätra socken att "Brita Sjögren har i flera år uppehållit sig hos sin dotter i Hvittinge", samt att dödsorten var Vittinge socken och att hon även blev begravd där.


Vittinge socken ligger i Västmanlands län. En titt i Vittinge sockens kyrkböcker visar att det var hennes dotter Brita Cajsa Lindström som bodde där. Dottern bodde där med sin make, soldaten Carl August Ramsell, och deras barn. De bodde i soldattorpet vid gården Sanda. Hennes mor Brita finns dock inte inskriven i Vittinge sockens kyrkböcker, varken att hon bodde där eller att hon avled och begravdes där.Barn med Per Sjögren:
 • Olof, * 20 augusti 1818, Östervåla. 1)
 • Brita Stina, * 24 april 1823, Torstuna. † 17 april 1824, Torstuna. 2)

  Barn med Johan Lindström:
 • Carl, * 30 augusti 1829, Nysätra.
 • Brita Cajsa, * 26 juli 1833, Nysätra.
 • Anna Stina, * 19 februari 1837, Nysätra. † 11 januari 1838, Nysätra.

  Johans Lindströms barn i tidigare äktenskap:
 • Johanna, * 2 september 1824, Nysätra.
 • Carolina Christina, * 1 oktober 1826, Nysätra.

  1) Det är senare felskrivet i alla kyrkböcker att han var född 28/8 1818.
  2) Föddes efter att Britas make Per Sjögren drunknat i november 1822.


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, skapad 2018-11-21