Per Olofsson Bärman/Sjögren

Han föddes den 17 juni 1792 i Östervåla socken i Uppsala län.

År 1810 tog han värvning som soldat vid Västmanlands regemente. Han tillhörde Salbergs kompani och tilldelades soldattorpet på Bärby ägor i Östervåla socken och fick därmed också sitt soldatnummer och soldatnamn, "No 22 - Bärman".

Till en början bodde han ensam på sitt soldattorp och i husförhörslängden för åren 1810-1816 är det noterat att han någon gång under denna period var "Utkommenderad".

Den 16 november 1817 gifte han sig med bonddottern Brita Persdotter. Han var vid denna tid "Vice Corporal".

Under år 1818, den 18 juni, blev han befordrad till Korpral och i och med detta så blev han också tilldelad ett nytt soldattorp.

Den 9 mars 1819 flyttade därför Per, hans hustru och den 1/2 år gamla sonen Olof, till soldattorpet på Myrsjö ägor i Torstuna socken, Uppsala län. Han fick då också ett nytt soldatnummer och soldatnamn, "No 132 - Sjögren".

Den 7 november 1822 avled Per, endast 32 år gammal. I Död och begravningsboken i Torstuna socken är det noterat hur han avled; "Drunknad". Han begravdes den 17 november 1822.

Hans hustru var vid denna tid gravid med deras andra barn, dottern Brita Stina, som föddes i april månad följande år, 1823.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, skapad 2018-11-21, uppdaterad 2019-03-17