"Cajsa Lisa" Ersdotter

Hon föddes den 2 september 1812 i Malingsbo i Nysätra socken, Uppsala län. Hennes föräldrar var torparen Eric Ersson och hans hustru Anna Cajsa Ersdotter. Hon döptes till Karin Elisabeth men kom att kallas för "Cajsa Lisa".

I senare kyrkböcker har man felaktigt skrivit in att hon föddes den 28 augusti, vilket sedan följde med i kyrkböckerna i resten av hennes liv.

Omkring år 1815 flyttade familjen till Långtora socken, Uppsala län, men kom åter till Nysätra socken år 1816, då de flyttade in på torpet Funkbo.

Samma år, den 26 september 1816, avled hennes far. Han avled i "Feber", endast 39 år gammal. Nu började en svår tid för hennes mor och syskon.

Hennes mor fick först flytta med sina barn till en av gårdarna i Nysätra By, där det också noterades att hon var "Utfattig". Här kom de att bo till år 1818. Detta år flyttade de till torpet Solbo på Nysätra Bys ägor.

Hon bodde kvar hemma hos sin mor till år 1828. Detta år fick hon tjänst som piga på torpet Rå och Rör under Nysätra By. Året därpå, 1829, hade hon tjänst som piga på Ryda Kongsgård i samma socken.

År 1830 var hon tillbaka som piga på torpet Rå och Rör i Nysätra By och år 1831 hade hon tjänst som piga på gården Alsta i samma socken. Där kom hon att stanna till år 1833.

Under sin tid som piga på gården Alsta blev hon med barn och den 26 oktober 1833 föddes hennes son Eric Gustaf. Han noterades som "oäkta". Någon far till barnet finns inte noterat i kyrkböckerna. Troligtvis var det också i samband med att hon födde sin son som hon flyttade hem till sin mor i torpet Solbo igen.

På ett granntorp på Nysätra Bys ägor, torpet Tittbo, bodde vid denna tid en familj som hade en son vid namn Olof Sjögren. Han skulle några år senare bli hennes make.

Redan följande år, 1834, fick hon ta tjänst igen som piga. Sonen lämnade hon kvar hos sin mor på torpet Solbo. Hon fick först tjänst som piga på Säteriet i Nysätra by 1834-1835, därefter i torpet Blixtebo 1835-1836, på gården Ryda 1836-1837 och hos Bonden Erik Lundwall i Nysätra By från år 1837 till år 1838.

Den 23 december 1838 gifte hon sig i Nysätra socken med Olof Sjögren. Han hade några år tidigare tagit värvning som soldat vid Upplands regemente och bodde i ett soldattorp på Gräns ägor i Långtora socken, Uppsala län. I och med äktenskapet så flyttade hon till sin make i hans soldattorp. Hon tog då också med sig sin son Eric Gustaf.

År 1841 blev soldattorpet på Resta ägor i Nysätra socken ledigt och hon och maken Olof kom att flytta dit med sin familj. Hennes make fick därmed också ett nytt soldatnummer, No 72. I kyrkboken är det också noterat att både hon och hennes make läser "Svagt" utantill.

I april månad år 1856 drunknade hennes make. Han var då endast 37 år gammal. Hon blev änka och ensam med deras barn. Det noterades då också att hon fick bidrag, så kallad "Fattigdel". Cajsa Lisa kom att bo kvar i soldattorpet efter makens bortgång.

Under år 1857 så löste sig den framtida bostadsfrågan på ett enkelt sätt. Sonen Wilhelm tog helt enkelt värvning, även han vid Upplands regemente och blev då tilldelad soldattorpet som de redan bodde i.

År 1859 så gifte sig sonen Wilhelm och bildade egen familj och då började det nog bli lite trångt i soldattorpet.

Den 22 november 1861 fick Cajsa Lisa därför flytta från soldattorpet till Fattigstugan i socknen. Med sig hade hon då de fyra barnen Emma Maria, Johanna Gustafva, Adolph och Mathilda Augusta. I Fattigstugan kom hon sedan att bo i många år framöver.

Under åren 1862-1866 noterades att hon fick underhåll för de två yngsta barnen, "Erhåller årligt understöd från Kongl. Seraphimer Ordens Gillet". Under denna period fick också dottern Emma Maria en "oäkta" en son, Johan Victor år 1863. Under år 1863 så flyttade sedan dottern Johanna Gustafva och sonen Adolph från Fattigstugan.

År 1871 så var det dags för dottern Mathilda Augusta att lämna Cajsa Lisa i Fattigstugan. Cajsa Lisa hade då bott i Fattigstugan i 10 år. I början var det många änkor som hon och barnen fick dela utrymmet med i Fattigstugan, men allteftersom åren gick så blev det allt färre personer som bodde där.

Dottern Emma Maria och hennes son bodde kvar i Fattigstugan till år 1878, då hon gifte sig med Henrik Dahlbom och i samband med sitt giftermål flyttade.

År 1892 var det bara Cajsa Lisa och en kvinna till som var skrivna i Fattigstugan. Hon hade då bott där i 31 år. Under perioden 1892-1896 noterades i kyrkboken att hon "Vistas i Uppsala".

Från år 1897 verkar det som man har tagit bort Fattigstugan i Nysätra socken. Cajsa Lisa blev därför istället införd som boende på Resta gård i samma socken. I Församlingsboken för perioden 1897-1900 står det också att hon avled den 21 februari 1900, med kommentaren "Vistas i Uppsala, död och begravd därstädes".

Det var hos dottern Emma Maria och hennes familj i Uppsala som hon bodde under sina sista år. I kyrkboken i Uppsala Domkyrkoförsamling gjorde följande noteringar om Cajsa Lisa: "Död 21/2 1900, 87 år. Ålderdomsaftyning. Sjögren, Katarina Elisabet soldatenka fr Resta förs i Nysätra. Afled i Upsala Kvart espl N 10. Begr 4 mar kl 3".Barn med NN:
 • Eric Gustaf, * 26 oktober 1833, Nysätra. 1)

  Barn med Olof Sjögren:
 • Wilhelm, * 30 mars 1838 Nysätra. 2)
 • Emma Maria, * 1 december 1840, Långtora. 3)
 • Carl Johan, * 26 maj 1843, Nysätra. 4)
 • Per Olof, * 30 augusti 1845, Nysätra. † 19 augusti 1857, Nysätra.
 • Johanna Gustava, * 10 februari 1848, Nysätra. 5)
 • Adolph, * 24 maj 1850, Nysätra. 5) 6)
 • Mathilda Augusta, * 9 september 1855, Nysätra. 6)

  1) Flyttade till Dalby 24 oktober 1849. Hette sedan Ericsson i efternamn. Död 1878 i Biskopskulla församling.
  2) Oäkta. "Lundwalls Piga Cajsa Lisa Ersdr i Nysätraby. ... som fad Sjögren vid Gran". Flyttade till Biskopskulla 1854. Kom tillbaka till soldattorpet 19/11 1857 och blev soldat i samma soldattorp med namnet Willhelm Sjögren, soldat No 72. Där var han soldat till sin död den 27/3 1899.
  3) 1858-1861: "Ena armen amputerad" & "Postbärerska". Var "Postbärerska" till år 1876.
  4) Flyttade till Kattmar 1857.
  5) Flyttade till Håtuna 1863.
  6) 1863-1866: "Erhåller årligt understöd från Kongl. Seraphimer Ordens Gillet".


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, skapad 2018-11-22