Olof Sjögren

Han föddes den 20 augusti 1818 i Soldattorpet på Bärby ägor i Östervåla socken, Uppsala län. Hans föräldrar var Vice Korpralen vid Västmanlands regemente Per Bärman och hans hustru Brita Persdotter.

Kort efter hans födelse är det i kyrkböckerna noterat att han var född den 28 augusti. Detta datum kommer sedan att följa med i kyrkböckerna som hans födelsedatum i resten av hans levnad. Detta torde dock vara en felskrivning. Rätt datum bör vara det som noterades i Födelseboken, dvs den 20 augusti 1818.

Mot slutet av år 1818 blev hans far befordrad till Korpral och i och med detta så blev han också tilldelad ett nytt soldattorp.

Den 9 mars 1819 flyttade därför familjen till soldattorpet på Myrsjö ägor i Torstuna socken, Uppsala län. Hans far fick då också ett nytt soldatnummer och soldatnamn, "No 132 - Sjögren".

Den 7 november 1822 avled hans far endast 32 år gammal. I Död och begravningsboken i Torstuna socken är det noterat hur han avled; "Drunknad".

Vid denna tid var hans mor gravid med hans syster Brita Stina som föddes i april månad följande år, 1823. Hon avled dock i april månad år 1824.

Efter hans fars död antog hans mor sin makes soldatnamn som efternamn och kallade sig därefter för "Brita Sjögren" i resten av sin levnad. Olof och hans mor kom att bo kvar vid soldattorpet på Myrsjö ägor till år 1827.

Detta år den 29 december 1827 gifte hans mor om sig i Nysätra socken, Uppsala län, med "Gårdasnickaren Johan Lindström". Han var änkeman och född 1780 Nysätra socken. Med sig äktenskapet hade han två barn från sitt tidigare äktenskap. Hela familjen flyttade samman i Lilla Ekenberg, ett torp under gården Fiskmansbo i Nysätra socken där Johan Lindström redan bodde med sina barn.

De följande åren flyttade familjen runt och bodde på flera av torpen i på Nysätra Bys ägor i Nysätra socken, först till torpet Tittbo år 1833.

I ett av de andra torpen på Nysätra Bys ägor, torpet Solbo, bodde vid denna tid flickan Cajsa Lisa Ersdotter. Hon kom några år senare att bli hans hustru.

Samma år, 1833, lämnande Olof familjen och tog tjänst som dräng hos bonden Erik Lundvall på en av bondgårdarna i Nysätra By. Han var detta år 16 år gammal och blev noterad som "Tjänstegossen Olof Sjögren". Han hade, precis som sin mor, antagit faderns soldatnamn som efternamn.

Hos bonden Erik Lundvall stannade han till följande år, 1834. Detta år flyttade han för att tjäna som dräng på gården Grän No 4 hos bonden Jan Olsson i Långtora socken, Uppsala län.

På gården Gräns ägor låg ett soldattorp och följande år, 1835, blev tjänsten som soldat vid torpet ledig. Olof tog då, i likhet med vad hans far en gång i tiden gjort, värvning som soldat. Han tog värvning vid Upplands regemente den 10 november 1835 och blev då tilldelad soldattorpet på Gräns ägor. Han fick också sitt soldatnummer, No 95, och kom därmed att tillhöra Hagunda Kompani. Något nytt soldatnamn fick han dock inte, utan han fick behålla sitt efternamn Sjögren även som sitt soldatnamn.

Den 32 december 1838 gifte han sig i Nysätra socken med pigan Cajsa Lisa Ersdotter från Nysätra By. I och med giftermålet så flyttade hans hustru in till Olof i soldattorpet. Med sig hade hon då också sitt "oäkta barn", sonen Eric Gustaf, född den 26 oktober 1833.

År 1841 blev soldattorpet på Resta ägor i Nysätra socken ledigt och Olof och familjen kom att flytta dit. Han fick därmed också ett nytt soldatnummer, No 72. I kyrkboken är det också noterat vid denna tid att han läser "Svagt" utantill.

Olof bodde med sin familj vid Soldathuset på Resta ägor i Nysätra socken, Uppsala län, till sin död den 15 april 1856. Precis som för sin far, så är det noterat i kyrkboken att Olof "Drunknat". Han blev 37 år, 8 månader och 6 dagar gammal och begravdes den 27 april 1856.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, skapad 2018-11-22, uppdaterad 2018-12-26