Augusta Matilda Sjögren

Hon föddes den 9 september 1855 i Soldathuset på Resta ägor i Nysätra socken, Uppsala län. Hennes föräldrar var soldaten vid Upplands regemente, Olof Sjögren, och hans hustru "Cajsa Lisa" Ersdotter. Hon var det sista barnet i en barnaskara på sju barn.

I april månad år 1856 så drunknade hennes far, endast 37 år gammal. Det noterades då i kyrkboken att hennes mor fick bidrag, så kallad "Fattigdel".

Familjen kom att bo kvar i soldattorpet efter hennes fars bortgång. Under år 1857 löste sig bostadsfrågan på ett enkelt sätt för familjen. Hennes äldsta bror Wilhelm tog helt enkelt värvning, även han vid Upplands regemente och blev då tilldelad soldattorpet som de redan bodde i.

År 1859 så gifte sig hennes bror Wilhelm och bildade egen familj. Med tiden blev det sedan lite för trångt i soldattorpet och den 22 november 1861 fick därför hennes mor Cajsa Lisa flytta från soldattorpet till Fattigstugan. Med sig hade hon då Mathilda Augusta och hennes syskon, Emma Maria, Johanna Gustafva och Adolph. Mathilda Augusta var då 6 år gammal. I Fattigstugan kom de sedan att bo i många år framöver.

Under åren 1862-1866 noterades i kyrkboken att hennes mor fick underhåll för sina två yngsta barn, dvs Mathilda Augusta och hennes bror Adolph. "Erhåller årligt understöd från Kongl. Seraphimer Ordens Gillet".

Under år 1863 så födde hennes syster Emma Maria en "oäkta" en son, Johan Victor. Mathilda Augustas syskon Johanna Gustafva och Adolph flyttade också från Fattigstugan under detta år.

År 1871 så var det även dags för Mathilda Augusta att flytta från sin mor i Fattigstugan. Den 30 december 1871 fick hon plats som piga på gården Rekasta i Vårfrukyrka socken, Uppsala län. Även hennes syster Johanna Gustafva hade tjänst som piga på gården vid denna tid. Hon stannade som piga i Rekasta till den 7 november 1872, då hon fick tjänst som piga på gården Säfsta No 1 i samma socken.

Följande år, den 25 april 1873, flyttade hon till Sigtuna socken och fick där tjänst som piga på Wengarn Kungsgård. Där stannade hon till den 24 oktober samma år, 1873. Då är det noterat att hon flyttade in till Uppsala.

Året därpå, 1874, hade hon tjänst som piga på gården Hammarby i Danmarks socken, Uppsala län. Under denna tid blev hon gravid och födde den 1 augusti 1875 dottern Wilhelmina Helena. Hon föddes inte på gården i Danmarks socken, utan på sjukhuset i Uppsala. Någon far till dottern finns heller inte noterad, utan hon kom att noteras om "oäkta".

I Husförhörsböckerna för Danmarks socken för de följande åren, 1875-1878, blev hon och dottern överförda till sidan "Från Danmarks socken afvikne". Det var alltså inte känt i Danmarks socken var hon befann sig och hon hade heller inte tagit ut någon flyttattest. Troligt är dock att hon befann sig i Uppsala, för från år 1878 hittar vi henne som piga i Uppsala Domkyrkoförsamlings kyrkböcker.

Den 13 mars detta år, 1878, födde hon också sitt andra barn, dottern Regina Albertina. Även hon föddes på Uppsala Sjukhus. Inte heller för henne finns någon fader noterad i kyrkboken. Hon avled dock redan den 28 juli 1878.

Under senvåren samma år, 1878, blev Augusta Matilda anklagad för stöld och blev även fälld för detta vid Uppsala Rådhusrätt. I kyrkoboken noterades: "Sänd till 3 mån straffarbete d. 26 juni 1878 för 1a resan stöld, samt 2 års förlust af medb(orgerligt) förtroende" *). Det står även att hon då vistades i Nysätra socken, kanske hos modern på Fattihuset för att få hjälp med sitt nyfödda barn.

Hon fick avtjäna sitt straff som fånge nr 216 på Kriminalvårdsanstalten i Uppsala och inställde sig där den 6 juni samma år, 1878. I noteringarna om henne från Kriminal- vårdsanstalten i Uppsala står följande: "Har fyra år gått i skola. Kom vid 15 års ålder i tjenst. Har innehaft sådan på åtskilliga ställen. Comm 1a g vid 15 års ålder i Nysätra, sista g för omkring 3 år sedan ibid", "Ogift ha två oä(kta) barn", "Senast kyrkosrifven i Danmarks församling", "Ej verterligen förut straffad", samt "Inkom den 6 juni 1878. Af Uppsala R.R. D 26/6 78 för 1a res. stöld till straffarbete i tre mån, samt förlust af medb(orgerligt) förtr.(oende) i två år utöfver strafftiden". Hon hade avtjänat sitt straff den 29 september samma år.


Kriminalvardsanstalten i Uppsala, 1876-1883, Sida 66.
Vänster sida och höger sida.
Klicka för att förstora!


Under de följade åren bodde hon kvar i Uppsala. Hon hade tjänst som både piga och "jungfru" och bodde på flera olika adresser.

Omkring år 1888 flyttade dottern Wilhelmina Helena till hennes syster Emma Maria och hennes make, arbetskarlen Henrik Dahlbom. Dom var också bosatta i Uppsala men hade inga egna barn och där blev Wilhelmina Helena fosterdotter. Dottern kom att bo kvar hos systern och hennes make när Augusta Matilda några år senare lämnade Sverige för gott.

Med tiden tog hon alltså beslutet att emigrera till Amerika. Den 19 april 1893 blev hon inskriven i kyrkboken i Uppsala Domkyrkoförsamling som utflyttad till Norra Amerika. Hon var detta år 37 år gammal och arbetade som tvätterska. Med sig hade hon också den då 13-åriga dottern Signe Charlotta. De hade utresehamn Stockholm med destination New York. I kyrkboken är det också inskrivet att hon "Tillhör metodistepisk kyrka".

Deras vidare öden är inte kända.Barn med NN:
 • Wilhelmina Helena, * 1 augusti 1875, Uppsala. 1) 2)
 • Regina Albertina, * 13 mars 1878, Uppsala. † 28 juli 1878, Uppsala. 1) 3)
 • Signe Charlotta, * 13 februari 1880, Uppsala. 1)

  1) Oäkta
  2) Ur Födelseboken för Sjukhuset i Uppsala fösamling: "Pig Augusta Matilda Sjögren från Hammarby i Danmarks förs. Mod ålder 19 år".
  3) Ur Födelseboken för Sjukhuset i Uppsala fösamling: "Pig Augusta Matilda Sjögren från Hammarby i Danmarks förs. Mod ålder 22 år".

  *) Förlust av medborgerligt förtroende innebar att brottslingen förlorade sin rösträtt, fick inte vittna i domstol, inte inneha offentlig tjänst (lärare bl a), inte heller arbeta i ett yrke som krävde god frejd. Denna påföljd kunde bara dömas ut om straffet var ett års straffarbete eller mer. Hur det kom sig att Augusta Matilda ändå dömdes till detta är okänt.


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, skapad 2018-11-24