Vilhelmina Helena "Mina" Sjögren

Hon föddes den 1 augusti 1875 i Uppsala Domkyrkoförsamling i Uppsala, Uppsala län. Hennes mor var pigan Augusta Matilda Sjögren. Någon fader finns inte noterad i kyrkböckerna, varför hans namn är okänt. Hon blev därmed också noterad som "oäkta" i kyrkböckerna. Hon döptes till Vilhelmina Helena men kom att kallas för "Mina".

Vid denna tid hade hennes mor tjänst som piga på gården Hammarby i Danmarks socken, Uppsala län. Hon föddes dock inte på gården i Danmarks socken, utan på sjukhuset i Uppsala.

I Husförhörsboken i Danmarks socken för de följande åren, 1875-1878, blev hon och hennes mor överförda till sidan "Från Danmarks socken afvikne". Det var alltså inte känt var de befann sig och hennes mor hade heller inte tagit ut någon flyttattest. Troligt är dock att de befann sig i Uppsala, för från år 1878 hittar vi hennes mor som piga i Uppsala Domkyrkoförsamlings kyrkböcker och då var också "Mina" med sin mor.

Den 13 mars detta år, 1878, födde modern också sitt andra barn, dottern Regina Albertina. Även hon föddes på Uppsala Sjukhus men inte heller för henne finns någon fader noterad i kyrkboken. Hon avled den 28 juli 1878.

Under senvåren samma år, 1878, blev hennes mor Augusta Matilda anklagad för stöld och blev även fälld för detta vid Uppsala Rådhusrätt. I kyrkboken noterades för hennes mor: "Sänd till 3 mån straffarbete d. 26 juni 1878 för 1a resan stöld, samt 2 års förlust af medb(orgerligt) förtroende" *). Det står även att modern då vistades i Nysätra socken, kanske vistades hon då hos sin mor, och Vilhelmina Helenas mormor, "Cajsa Lisa" Ersdotter på Fattihuset, för att då få hjälp med sina barn.

Hennes mor fick avtjäna sitt straff som fånge nr 216 på Kriminalvårdsanstalten i Uppsala och inställde sig där den 6 juni samma år, 1878. Hon hade avtjänat sitt straff den 29 september samma år. Var "Mina" och hennes syster vistades under denna period är inte klarlagt. Kanske bodde de hos mormondern i Nysätra socken.

Under de följade åren bodde hon och hennes mor kvar i Uppsala. Modern hade då tjänst som både piga och "jungfru" och de bodde på flera olika adresser.

Den 13 februari 1880 föddes så ytterligare ett syskon, systern Signe Charlotta, även hon i Uppsala. Inte heller för henne finns någon fader noterad i kyrkböckerna.

Omkring år 1888 flyttade "Mina" från sin mor och hem till mostern Emma Maria och hennes make, arbetskarlen Henrik Dahlbom. Dom var då bosatta på Bäverns gränd 16 i Uppsala. De hade inga egna barn och där blev "Mina" fosterdotter. Hon var då 13 år gammal.

Hon kom också att bo kvar hos sin moster och hennes make när hennes mor Augusta Matilda och systern Signe Charlotta några år senare, den 19 april 1893, utvandrarde till Norra Amerika. Hennes mor var då år 37 år gammal och arbetade som tvätterska. Hennes syster Signe Charlotta var 13 år gammal.

"Mina" och hennes fosterföräldrar flyttade år 1889 till Norrtullsgatan 29 i Uppsala.

Den 20 december 1890 födde "Mina" sitt första barn, sonen Carl Wilhelm. Hon var då 20 år gammal. Han föddes som "oäkta" och någon far till sonen finns inte noterad i kyrkboken.

Under 1890-talet födde hon tre ytterligare barn, sonen Olof Gunnar den 9 juni 1893, sonen Eric Gustaf den 6 juni 1895 och dottern Sara Maria den 2 april 1898. När alla barnen föddes bodde hon fortfarande hemma hos sin moster och hennes make. Alla barnen är födda som "oäkta" och utan att någon fader är angiven.

Från år 1889 är det noterat i kyrkboken i Uppsala Domkykroförsamling att hon arbetade som "jungfru". Hon bodde dock alltjämt hos sin moster och hennes make.

År 1904 bodde hon och barnen ännu hos sin moster och hennes make, då på adressen Kungsgatan 33 i Uppsala. Samma år, den 11 november 1904, avled mosterns make, Henrik Dahlbom.

Efter fosterfaderns död flyttade "Mina", barnen och mostern till Johannelund 9, också det inom Uppsala Domkyrkoförsamling. Där blev hon kostigt nog införd i kyrkboken som "Dotter" till sin moster.

Den 26 mars 1907 föddes hennes femte barn, sonen Carl Gustaf Gunnar. Han kom att kallas för Gunnar. Även han föddes som "oäkta" och utan att någon fader var angiven i kyrkboken. Hon bodde då ännu kvar hemma hos sin moster med sina tidigare barn.

Senare samma år, den 26 november 1907, flyttade "Mina" och sonen Gunnar från mostern till Ekeby i Helga Trefaldighets församling strax utanför Uppsala. Där blev hon "Hushållerska" åt slaktaren Gustaf Ekblom. Han hade inflyttat till Ekeby samtidigt med "Mina" och hennes son Gunnar. Enligt kyrkboken i Helga Trefaldighets församling var han "gift med Anna Lovisa Johansson". Hans hustru hade dock inte flyttat med honom till Ekeby, utan bodde kvar i Uppsala. Han och hustrun hade inte heller fått några egna barn.

"Minas"övriga barn kom att bo kvar hos hennes moster inne i Uppsala.

Det ser ut som "Mina" och Gustaf Ekblom bodde samman "under äktenskapsliknande former" som det brukar skrivas när de inte var gifta, men ändå levde som gifta. Uppenbarligen ville han inte, eller kunde inte, ta ut skilsmässa från sin hustru. Hans hustru Anna Lovisa Johansson kom att bo kvar i Uppsala i resten av sin levnad. Hon avled senare den 22 april 1937 i Uppsala Domkyrkoförsamling. Hon kom att leva ensam i resten av sitt liv efter att hennes make, Gustaf Ekblom, flyttade till Ekeby år 1907.

I slutet av år 1910, den 29 december, flyttade "Mina", sonen Gunnar och Gustaf Ekblom från Ekeby och till Enskede Villastad söder som Stockholm. Enskede Villastad tillhör Brännkyrka församling.

Dom flyttade först in på Krokvägen 4 i Enskede Villastad och senare, efter en tid på Källvägen 34, till Skogsvägen 1 år 1914. Även dessa två adresser i Enskede Villastad.

År 1911 föddes också deras andra barn, dottern Ester Maria Theresia, och år 1914 dottern Helena Vilhelmina Teodora. Även dessa båda är införda i kyrkboken som "oäkta" i och med att "Mina" och Gustaf Ekblom inte var gifta.

I Församlingsboken i Brännkyrka församling för perioden 1909-1918 finns det inskrivet att Gustaf Ekblom var far till barnen: "Carl Gustaf Ekblom (nedan) muntligen inför pastorsämb. i Brännkyrka erkänt sig vara far till Carl Gustaf Gunnar f. 26/3 07, Ester Marie Theresia f 20/12 11, Helena Vilhelmina Teodora f 25/6 14, hvilkas moder är hushållerskan Vilhelmina Helena Sjögren".

Den 29 maj 1915 avled Gustaf Ekblom i en ålder av 51 år och 8 dagar. Han avled av lunginflammation och var då inlagd på Katarina sjukhus.

I hyreshuset på Skogsvägen 1 i Enskede bodde då också hennes halvbror Carl Vilhelm Sjögren som var sjöman och ensamstående. Han hade inflyttat från Uppsala den 31 december 1910. Som sjöman tillhörde han då Stockholms sjömanshus. I Församlingsboken finns följande notering för honom: "Rymnad från tjänsten enl skrivel från chefen för 2 ..... 13/10 14".

Efter att hon blivit änka i maj månad 1915 började en svår tid för "Mina" och barnen. Till sin hjälp kom då hennes moster Johanna Gustava. Hon hette då Nilsson i efternamn och var änka. Hon flyttade in till "Mina" och barnen den 11 januari 1916 och kom då närmast från Katarina församling i Stockholm.

Under de följande åren bodde de kvar i huset på Skogsvägen 1 i Enskede. De fick också hjälp på olika sätt enligt sociala anteckningar, bl a med "Glasögon 1916-05-03, Ved 1916-11-08, Glasögon 1917-01-31, Mat 1917-06-15, Glasögon 1918-06-03 D-o 1919-02-20".

År 1950 bodde hon på Pensionärshemmet på Frimärksvägen 13 i Enskede, Stockholms stad. Där avled hon också den 19 januari 1953 i en ålder av 78 år. Det är noterat att hon då ännu var "ogift".

GravenSkogskyrkogården i Stockholm.Barn med NN: 8)
 • Carl Wilhelm, * 20 december 1890, Uppsala. 1) 2)
 • Olof Gunnar, * 9 juni 1893, Uppsala. 1) 3)
 • Eric Gustaf, * 6 juni 1895, Uppsala. 1) 4)
 • Sara Maria, * 2 april 1898, Uppsala. 1) 5)

  Barn med Carl Gustaf Teodor Ekblom:
 • Carl Gustaf Gunnar, * 26 mars 1907, Uppsala. 1) 6) 7)
 • Ester Maria Theresia, * 20 decenber 1911, Brännkyrka. 1) 7)
 • Helena Vilhelmina Teodora, * 25 juni 1914, Brännkyrka. 1) 7)

  1) Oäkta.
  2) Från Uppsala till Brännkyrka 29/12 1910. Helsingborgs sjömanshus.
  3) Från Uppsala till Björklinge 24/12 1907.
  4) Från Uppsala till Skepptuna 28/10 1913.
  5) Till Obefintlighetsboken 31/12 1913. Senare gift Andersson. Frånskild 2/3 1950. Avled 21/11 1985 i Uppsala.
  6) Följde med till Helga Trefaldighet 22/11 1907.
  7) I husförhörsboken i Brännkyrka 1909 - 1918: "Carl Gustaf Ekblom (nedan) muntligen inför pastorsämb. I Botkyrka erkänt sig vara far till Carl Gustaf Gunnar f. 26/3 07, Ester Marie Theresia f 20/12 11, Helena Vilhelmina Teodora f 25/6 14, hvilkas moder är hushållerskan Vilhelmina Helena Sjögren".
  8) Möjlig far till hennes fyra första barn kan vara hennes mosters make, hos dom bodde hon ju också som fosterbarn. Mostern och hennes make fick ju inga egna barn. Detta är dock endast en teori.

  *) Förlust av medborgerligt förtroende innebar att brottslingen förlorade sin rösträtt, fick inte vittna i domstol, inte inneha offentlig tjänst (lärare bl a), inte heller arbeta i ett yrke som krävde god frejd. Denna påföljd kunde bara dömas ut om straffet var ett års straffarbete eller mer. Hur det kom sig att Augusta Matilda ändå dömdes till detta är okänt.


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, skapad 2018-11-24