Carl Gustaf Teodor Ekblom

Han föddes den 21 maj 1864 i Uppsala Domkyrkoförsamling i Uppsala län. Hans föräldrar var Bryggaredrängen Gustaf Ekblom och hans hustru Kristina Charlotta Lindqvist. Han döptes till Carl Gustaf Teodor, men kom att kallas för Gustaf.

Vid tiden då han föddes bodde hans föräldrar med sin familj på adressen Slottskilen No 2 och 3 i Uppsala Domkyrkoförsamling.

Någon gång under de kommande åren flyttade familjen till adressen Munken 1-4, också det i Uppsala Domkyrkoförsamling. Där bodde de till 1878.

Från år 1879 var familjen bosatt vid något som benämns som "Gränsen" I Uppsala Domkyrkoförsamling.

I Husförhörsboken i Uppsala Domkyrkoförsamling för åren 1879-1882 står följande noterat för Gustaf: "D 10/7 82 dömd f. Gröfre misshandel t. 1 år 6 mån straffarbete". Detta år var Gustaf 18 år gammal och dömdes alltså för grövre misshandel vid Uppsala Rådhusrätt till 1 1/2 års straffarbete.

Han kom att avtjäna sitt straff som fånge nr 593 på Kriminalvårdsanstalten i Uppsala. Enligt deras noteringar så inställde sig där redan den 23 maj 1882. I noteringarna hos Kriminalvårdsanstalten i Uppsala om hans föräldrar står följande: "Spannmålsuppköparen G Ekblom o h. h. som båda lefva och bo i Upsala". Och om Gustaf finns följande noterat: "Har under 3 år gått i skola, ha under sednare åren varit murare om sommaren och slagtare om vintern. Ej konfirmerad", "Ogift", "Confirmerad härstädes d. 24 Sept 1883". Han frigavs samma dag som han konfirmerades i fängelset, den 24 september 1883.

Kriminalvårdsanstalten i Uppsala, 1876-1883, Sida 155.
Vänster sida och höger sida.
Klicka för att förstora!

Under tiden han avtjänade sitt straff var han skriven hemma hos sina föräldrar som flyttat till adressen Salneke No 1 i Uppsala Domkyrkoförsamling.

Efter sin tid på Kriminalvårdsanstalten i Uppsala så flyttade han in hos slaktaren Lars Magnus Johansson på Västra Järnvägsgatan 11 i Uppsala, där han blev dräng. slaktaren Lars Magnus Johansson hade flera drängar som tidigare varit dömda för brott.

Efter en tid flyttade han hem till sina föräldrar igen. Föräldrarna bodde då på adressen Salnecke No 2 i Uppsala.

Den 1 april 1887 gifte han sig i Uppsala Domkyrkoförsamling med Anna Lovisa Johansson, också hon boende i Uppsala. Han hustru var 10 år äldre än Gustaf och var född den 26 augusti 1854 i Österåker, Stockholms län.

I och med giftermålet så flyttade också Gustaf från sina föräldrar för gått. Han och hustrun finns skrivna på adressen Salnecke No 2 men flyttade senare till Petterslund, båda adresserna i Uppsala Domkyrkoförsamling.

I och med giftermålet är det också noterat att Gustaf var slaktare.

Under de kommande åren bodde de på flera olika adresser i Uppsala, adresserna Salnecke No 2, Selneke No 3B och Petterslund.

Gustaf och hans hustru hade ännu inte år 1893, efter sex års äktenskap, fått några egna barn. Detta kan ha varit anledningen till att de tog sig an ett fosterbarn. Den 8 juni 1893 flyttade fosterdottern Ester Kristina, född 26 december 1892 i Nicolai församling i Stockholm, in till Gustaf och hans hustru. Hon kom då från Maria församling i Stockholm.

Den 11 november 1894 flyttade Gustaf och familjen till Gränby i Vaksala socken, Uppsala län. Där finns han inskriven med sin familj som "Hyresgäst Slaktaren Karl Gustaf Teodor Ekblom". Dom stannade i Gränby till följande år, den 11 november 1895, då de flyttade tillbaka till Uppsala.

Den 31 januari 1896 är det notetat att de inflyttade till Uppsala. Det finns dock inte noterart på vilken adress de bosatte sig. Han blev alltjämt noterad att vara slaktare.

Någon gång under de kommande åren flyttade också deras fosterdotter från familjen. Hon hade flyttat före ingången av år 1905 och var då bara 10-12 år gammal. Någon notering om varför hon flyttade finns inte i kyrkböckerna. Några egna barn hade heller inte Gustaf och hans hustru fått vid denna tid.

Den 26 november 1907 flyttade Gustaf till Ekeby i Helga Trefaldighets församling strax utanför Uppsala, där han kom att verka som slaktare. Hans hustru Anna Lovisa Johansson flyttade dock inte med honom utan stannade i Uppsala och de två kom därefter aldrig mer att bo samman.

Hans hustru Anna Lovisa Johansson kom att bo kvar i Uppsala i resten av sin levnad. Hon avled senare den 22 april 1937 i Uppsala Domkyrkoförsamling. Hon kom att leva ensam i resten av sitt liv efter att Gustaf flyttade till Ekeby år 1907.

Istället för hans hustru så flyttade Vilhelmina Helena "Mina" Sjögren och hennes oäkta son Gunnar med Gustaf till Ekeby. Hon skrevs in som Gustafs "Hushållerska". Far till hennes son Gunnar visar sig senare vara Gustaf.

Under åren som kommer ser det ut som om "Mina" och Gustaf bodde samman "under äktenskapsliknande former" som det brukar skrivas när de inte var gifta, men ändå levde som gifta. Uppenbarligen ville han inte, eller kunde inte, ta ut skilsmässa från sin hustru som bodde kvar i Uppsala.

I slutet av år 1910, den 29 december, flyttade Gustaf, "Mina" och sonen Gunnar från Ekeby och till Enskede Villastad söder som Stockholm. Enskede Villastad tillhör Brännkyrka församling.

Troligt är att Gustaf, i sin egenskap av slaktare, hade fått arbete i det som senare kom att kallas "Slakthusområdet" vid Johanneshov, strax norr om Enskede Villastad.

I Enskede Villastad flyttade dom först in på Krokvägen 4 och senare, efter en tid på Källvägen 34, till Skogsvägen 1 år 1914. Även dessa två adresser i Enskede Villastad. Han var då också noterad i kyrkböckerna som "slakteriarbetare".

År 1911 föddes också deras andra barn, dottern Ester Maria Theresia, och år 1914 dottern Helena Vilhelmina Teodora. Även dessa båda är införda i kyrkboken som "oäkta" i och med att Gustaf och hans hustru "Mina" inte var gifta.

I Församlingsboken i Brännkyrka församling för perioden 1909-1918 finns det inskrivet att Gustaf var far till barnen: "Carl Gustaf Ekblom (nedan) muntligen inför pastorsämb. i Brännkyrka erkänt sig vara far till Carl Gustaf Gunnar f. 26/3 07, Ester Marie Theresia f 20/12 11, Helena Vilhelmina Teodora f 25/6 14, hvilkas moder är hushållerskan Vilhelmina Helena Sjögren".

Den 29 maj 1915 avled så Gustaf endast 51 år och 8 dagar gammal. Han avled av lunginflammation och var då inlagd på Katarina sjukhus på Södermalm i Stockholm. Han begravdes den 2 juni 1915. Var han begravdes har inte kunnat återfinnas.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, skapad 2018-12-02