Soldater i släkten


Följande förteckning visar de anfäder som tjänstegjort inom
den Svenska Militärmakten.


Soldatnamn Nr - Torp Socken/Ort Åren Tillhörande
Lars Andersson
Soldat Brun
Korporal Qvick?? - Eldberga


Dingtuna (U)


1788 - 1809

Västmanlands regemente
Västerås kompani
Samuel Persson
Förstärkningskarl Jagt?? - Gripmansbacke


Kastlösa (H)


18?? - ca 1813

Troligen
Kalmar regemente
Ölands kompani

Zacharias Hammarby

Båtsman

Båtsmän i Länna

6 - Hammarby


Länna (AB)


18?? - före 1871

Roslags 2:a Båtsmanskompani
1:a korporalskapet

Mathias "Mats" Sahlberg/Wetterberg

Båtsman
Erhöll Svärdsmedaljen 1889


Båtsmän i Länna

7 - Wettershaga


Länna (AB)


8/4 1848 - 7/5 1892

Roslags 2:a Båtsmanskompani
1:a korporalskapetÅter.


Copyright © Håkan Bergström, skapad 2019-12-18