Soldater i släkten

Följande förteckning visar de anfäder som tjänstegjort inom
den Svenska Militärmakten.

Soldatnamn Nr - Torp Socken Åren Tillhörande
Soldaten
Hans Jernhatt/Blank


?? - Degersel


Råneå (BD)


17?? - 17??

Troligen
Norbottens Fältjägarkår
Fältjägaren
Johannes "Johan" Stare


?? - Degersel


Råneå (BD)


1821 - 1846

Norbottens Fältjägarkår
Livkompaniet
Fältjägaren
Per Anton Bröst


50 - Roknäs


Piteå lfs (BD)


5/9 1846 - 2/7 1873

Norrlands Fältjägarkår
Piteå kompaniÅter.


Copyright © Håkan Bergström, skapad 2019-11-06, uppdaterad 2020-01-01