Soldater i släkten


Följande förteckning visar de anfäder som tjänstegjort inom
den Svenska Militärmakten.


Soldatnamn Nr - Torp Socken Åren Tillhörande

Isac Olsson Wahlin
Båtsman Skarfman46 - Björke


Hille (X)


ca 1829 - 18??

Norrlands 1:a båtsmanskompani

Petter Anders Ljungberg
Båtsman Skrika
Båtsmans Constapel Pligt


-
-

Tofta (I)
Tofta (I)

1828 - 1849
1849 - ca 1858
Gotlands ordinarie båtsmän
Nils Varpman/Nord
Soldat


N:a Varpnäs


Nor (S)


29/4 1831 - 1855


Värmlands regemente
Grums Kompani
Varpnäs Norra rote

Carl Gustaf Gunnar
Livgrenadjär


88 - Nynäset


Törnsfall (H)


24/2 1851-1881


Andra livgrenadjärregementet
Tjust Kompani
Gagersrum roteÅter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterat 2019-12-18