Soldater i släkten


Följande förteckning visar de anfäder som tjänstegjort inom
den Svenska Militärmakten.


Soldatnamn Nr - Torp/Gård Socken Åren Tillhörande
Eric ......
Båtsman


?? - SöderRåda


Söderby (AB)


Före 1728-17??

Troligen
Norra Roslags 2:a båtsmanskompani
Lars Mattson Näsman
Soldat


45 - Näs


Gräsmark (S)


1790-1794

Närke-Värmlands regemente
Överstelöjtnantens kompani
Andra korpralskapet
Näs Västra RoteÅter.


Copyright © Håkan Bergström, skapad 2018-10-05