Soldater i släkten


Följande förteckning visar de anfäder som tjänstegjort inom
den Svenska Militärmakten.


Soldatnamn Nr - Torp Socken Åren Tillhörande
Lars Sten
Lantvärnist


-


Kil (S)


1808-1809

Lantvärnet
Magnus Seger
Fältjägare


38 - Inget torp


Kil (S)


1840 - 1847

Värmlands fältjägare
Majoren och Riddaren Lilljehööks Kompani
Fredrik August Söder
Dragon94 - Stynsberg
Tierp (C)
1858 - 1872Livregementets dragoner
Norra Upplands Skvadron
Stynsbergs roteÅter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterat 2018-09-27