Speciellt intressanta anfäder

Mina anfäder


Följande förteckning tar upp några av John Magnussons anfäder som
kan tyckas lite mer intressanta än andra.


PÅ FARS SIDA
Erik Johansson, var bonde, kyrkvärd, domare och riksdagsman 1713-27.

Johan Engberg, med i boken "Ostindiska Companiet och jakten på silver".


Åter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2018-12-19