Soldater i släkten
Följande förteckning visar de anfäder som tjänstegjort
inom den Svenska Militärmakten.


Soldatnamn Nr - Torp/Gård Socken Åren Tillhörande

Gustaf Ekelund


Förare 1)

Fänrik


Fänrik (Kornett)
Löjtnant-

-


-
Trättelanda-

-


-
Tanum (O)1789 - (1790)

1/8 1790 - 25/1 1793


25/1 1793 - 30/10 1796
30/10 1796 - 1803Ev. Gustav III:s ryska krig 2)

Armén

Bohusläns Regemente
Södra kompaniet
Tanums kompani1) Förare, se Wikipedia
2) På Hans Högmans sida om Bohusläns Regemente, tidigare Bohusläns Dragonregemente, står följande att läsa om de fälttåg och slag som regementet deltog i under Gustaf Ekelunds tid:
Gustav III:s ryska krig 1788 - 1790: Då danskarna under befäl av prinsen av Hessen i slutet av september 1788 anföll i Bohuslän tillfångatogs större delen av den norra bataljonen, inklusive överste Tranefelt, i slaget vid Kvistrum, Uddevalla den 29 september 1788. Bataljonen frigavs dock mot löfte att inte mer deltaga i kriget.
På sensommaren 1789 överförs en bataljon, antagligen den avsuttna norra bataljonen, till Finland där de ingår i gm Armfelts avdelning och var sysselsatta med kustbevakning mellan Helsingfors och Eknäs. Ca: 300 man ur bataljonen deltar i anfallet av ryssarnas förskansningar på Elgsö natten till den 30 september 1789.

Beväringsvals från Backamo


Åter.


Copyright © Håkan Bergström, skapad 2019-01-07, uppdaterad 2019-03-01.