Präster i släkten
Följande förteckning visar de anfäder som
tjänstegjort inom Svenska Kyrkan.


Namn Prästvigd Titel Åren Pastorat Län Stift
Petrus Erici Rockstadius-
Kapellan
Komminister
Kyrkoherde
Kyrkoherde


1656-1664
1664-1676
1678-1679
1681-1691


Resele
Nätra
Ragunda
Råneå


Västernorrland
Västernorrland
Jämtland
Norrbotten


Härnösand
Härnösand
Härnösand
Härnösand

Cristiernius Erici
Fabricius

-


Komminister1662-1678LuleåNorrbottenHärnösandErasmus Johannis Edstenius


3/7 1677
Komminister
1680-1695
Kila Värmland
Karlstad
Petrus Olavi Ekelund
-
Kyrkoherde
1760-1779
Frändefors
Älvsborg
Karlstad

Petter "Per" Björlin14/6 1793

Pastorsadjunkt

1795-1820

Alster och
Fågelvik
Värmland

Karlstad


Lars Magnus Björlin
24/2 1825


Komminister
Komminister


1827-1847
1848-1860Ed
Stavsnäs och
Värmskog


Värmland
VärmlandKarlstad
Karlstad
Åter.

Copyright © Håkan Bergström, skapad 2019-02-20, uppdaterad 2019-02-21.