Soldater i släkten


Följande förteckning visar de anfäder som tjänstegjort inom
den Svenska Militärmakten.


Soldatnamn Nr - Torp Socken Åren Tillhörande
Johan Häggman
Båtsman


? - Kragsta


Lohärad (AB)


1753 - 1775

Norra Roslags Båtsmän
2:a kompani
Kragsta Rote
Magnus Rosenblom
Båtsman


?


Edebo (AB)


1790 - 1807

Norra Roslags Båtsmän
2:a kompani
Gräsö & Järsjö rote
Magnus Ekebom
Soldat


23 - Ekebol


Kil (S)


1803 - 1819

Värmlands Regemente
Älvdals kompani
Rote 121
Lars Magnus Lindberg
Dragon


Observatorium


Rö (AB)


1866 - 1875

Livregementets dragoner
Roslags Skvadron
Näs roteÅter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterat 2019-01-14